University College Lillebælt - Bygherrerådgivning

Bygherre:
University College Lillebælt (UCL)

Adresse:
Niels Bohrs Allé 1, Odense

Type:
Etablering af nyt campus v. om- og tilbygning af undervisningsfaciliteter

Ydelse:
Bygherrerådgivning som underrådgiver. Arkitektrådgivning, strategisk planlægning, omfattende brugerproces, helhedsplan og dispositionsforslag udarbejdet i Revit, udbud med forhandling. Udbudt i totalrådgivning.

Areal:
ca. 33.000 m² (30.000 m² ombyg + 3.000 m² nybyg)

Byggesum:
Ca. 252 mio. kr. Honorar: 1,4 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Jens Erik Bech, NIRAS, byMUNCH

År:
2013-2016 (igangværende)

Campus UCL
UCL’s undervisningsfaciliteter er for nuværende placeret decentralt på mange lokaliteter, primært i Odense og nærmeste omegn, og målsætningen er at samle flest mulige proffessionsbachelor-uddannelser i en moderne og effektiv campus i Odense. Med overtagelsen af Ingeniørhøjskolens (Syddansk Universitet) bygninger i Odense har UCL fået mulighed for at realisere dette.

Anlæggelsen af et nyt campusområde til ca. 6000 daglige brugere for UCL er et stort og væsentligt projekt, som Pluskontoret er en del af. Bebyggelsen skal udgøre University College Lillebælts ansigt udadtil og samtidig være et attraktivt og oplevelsesrigt læringsmiljø for alle, der har sin daglige gang her.

Rådgivningen på UCL udfolder potentialerne i ”campustanken”, hvor flest mulige proffesionsbacheloruddannelser samles, så der skabes attraktive og moderne studie- og arbejdsmiljøer samt auditorium. Derudover samtænkes en del af driften og administrationen omkring uddannelserne.

Eksisterende bygninger ombygges til tidssvarende, inspirerende læringsmiljøer med moderne faciliteter. Nye undervisningslokaler tilføjes ved påbygning af en ekstra etage på de eksisterende længer. I forbindelse med den ekstra etage etableres studiehaver med udendørs studiemiljøer.

Den nye campus bevarer, ved primært at vokse i højden, de mange grønne friarealer, der giver området en parklignende karakter. Der etableres en ny primær ankomst og samtidig anlægges et nyt parkeringsområde.

Bygherre-, arkitekt- og procesrådgivning
Pluskontoret Arkitekter har varetaget rådgivning ifm. udarbejdelse af en ny lokalplan for området, en etapedelt helhedsplan for den samlede campus samt dispositionsforslag for ca. 3.000 m2 nybyggeri og ca. 30.000 m2 ombygning af de eksisterende bygninger til efterfølgende offentligt udbud. Projektet er udbudt i totalrådgivning på baggrund af prækvalifikation.

Pluskontoret varetager desuden procesrådgivning og -facilitering ifm. afklaring af den organisatoriske struktur og igangsætning af den mentale flytteproces blandt de ansatte frem mod færdigt projekt.