30 nye almene boliger, Vestergade i Horsens - Andelsboligforeningen Beringsgaard / Bolig Horsens

Bygherre:
Andelsboligforeningen Beringsgaard / Bolig Horsens

Adresse:
Vestergade 10-14, Horsens

Projekt:
Nybyggeri af 30 almene boliger – 12 ungdomsboliger og 18 boliger (heraf 10 stk. flexboliger/små familieboliger forbeholdt flygtninge / Energiklasse 2015.

Ydelse:
Totalrådgivning; arkitektrådgivning, skitsering, projektering, ikt-ledelse, udbud

Areal:
1560 m², 30 boliger

Byggesum:
32 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2017-2020

 

Infill bygning, der tilpasser sig eksisterende karrébebyggelse. Meget forskellige boligtyper med god arealudnyttelse – fra små ungdoms- og familieboliger til penthouselejligheder.

Ejendommen tilpasses den omgivende karré som en moderne tolkning af karréhuset – en 4-etagers bygning i lys tegl med mansard tag og kviste, der får et varieret udtryk både mod gården og gaden, idet de fleste boliger har indeliggende altaner. Desuden varieres materialeholdningen, så bygningen fremstår som en række mindre byhuse, hvoraf nogle har tagterrasse mod syd.

Ejendommen får en portgennemgang til cyklister og fodgængere, og gården kommer til at indgå i gårdlaug og bidrage med et stort åbent opholdsareal med gode lysforhold, der deles med gårdlaugets øvrige beboere. Stueetagen hæves for at hindre indkigsgener, og der afsættes trods det smalle fortov plads til kantzonebearbejdning i form af plantebede neden for altanerne samt siddeplads ved indgangen.

Projektet er et meget sammensat byggeri hvad angår de fremtidige beboere. Det består af 30 boliger fordelt på 12 ungdomsboliger og 18 almene boliger. 10 af de almene boliger er små familieboliger forbeholdt flygtninge, her betegnet flexboliger. De fleste af boligerne er små – ungdomsboliger på 40 m² og flexboliger på max 55 m² – men arealudnyttelsen er søgt optimeret ved at lave fordelingsarealet kompakt. Derfor har det været muligt at disponere de små boliger med to værelser med gode lysforhold samt entré og bad og en større indeliggende altan. De øvrige almene boliger er fra 50-95 m² og udformes som 2-, 3- og 4-værelsesboliger, hvoraf de største er penthouselejligheder med store sydvendte tagterrasser.