Ulriksdal afd. 22 - Renovering af 149 almene boliger i Viborg

Bygherre
Boligselskabet Sct. Jørgen v. Boligselskabet Danmark

Type
Renovering af almene boliger

Ydelse
Fase 1: Udarbejdelse af byggetekniske undersøgelser
Fase 2: Totalrådgivning: Arkitektrådgivning, projekteringsledelse, udbud i fagentrepriser, byggeledelse og tilsyn

Areal
10.822 m2, 149 boliger

Samlede omkostninger
ca. 50 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere
INGENIØR’NE

År
2013-2020

Fotos
Jesper Balleby

Renovering – udbedring af byggetekniske forhold
Boligselskabet Sct. Jørgens afd. 22, Ulriksdal, er beliggende i den vestlige del af Viborg. Afdelingen er opført i perioden 1988-1991 i tre etaper og er samtidig opdelt i tre kvarterer.

Bebyggelsen består af tre hovedtyper; et-plans rækkehuse, to-plans rækkehuse og to-etagers ungdomsboliger med fuld kælder – i alt 149 boliger. Den samlede bebyggelse består af forskellige ejerformer, herunder andelsboliger, ejerboliger og boligforeningens lejeboliger. På trods af dette, fremstår den samlede bebyggelse som ét homogent boligområde og kun små forskelle adskiller de forskellige ejerformer fra hinanden. Afdelingen er populær og eftertragtet, så boligerne står sjældent tomme.

Bygningsmassen fremstår i gode materialer og med en nedtonet – men for perioden gedigen – tidstypisk arkitektur. Boligselskabet har dog siden opførelse kæmpet med nogle byggetekniske forhold, som løbende har krævet dyre vedligeholdelsesarbejder. Dette har medført at det økonomiske har været stramt, da alle afdelingens midler anvendes til løbende vedligehold og dermed dræner afdelingens kasse, så der ikke er råderum til andet end opretningsarbejder samt drift og vedligehold.

Renoveringen har bl.a. indebåret nedbrydning, stabilisering af gavle og reparation af murværk, renovering af tag, udskiftning af døre og vinduer, renovering af badeværelser og udskiftning af køkkener.

Totalrådgivning med støtte fra Landsbyggefonden
Landsbyggefonden har vurderet, at der er behov for et bygningsmæssigt løft, for at afdelingen fortsat vil være et attraktivt beboelseskvarter. På den baggrund blev der iværksat afklaring og byggetekniske undersøgelse. Pga. skimmelsvamp i tagrummene, skal hele taget udskiftes.

Pluskontoret Arkitekter har varetaget udarbejdelse af de byggetekniske undersøgelser, som supplerende dokumentation til LBF i forbindelse med ansøgning og renoveringsstøtte. Efterfølgende har Pluskontoret Arkitekter som totalrådgiver varetaget udførelsen af renovering, herunder projektering, udbud, byggeledelse, tilsyn m.v.