Tornhøjgaardparken - en ny bydel i Aalborg Øst

Bygherre:
Himmerland Boligforening, afd. 78 og 86, Projektas A/S samt Lidl Danmark K/S.

Adresse:
Hvalpsundvej, Aalborg Øst

Type:
Opførelse af almene boliger, private boliger, detailforretning og café

Ydelse:
Arkitektrådgivning og landskabsarkitektådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceforslag,
projektering, projekteringsledelse, IKT-ledelse.

Areal:
Boligdelen består af 7125 m² almene boliger og 2040 m² private boliger, mens erhvervsdelen
rummer en Lidl-dagligvarebutik inkl. p-pladser og tilkørselsforhold på 2622 m² og en café på 100 m²

Byggesum:
130 mio. kr. excl. moms.

Tilknyttede rådgivere:
Dansk Boligbyg og Sweco

År:
2018-2021

Præmiering
Modtager af Aalborg Kommunes Arkitekturpris 2021 for “Boligbebyggelse med attraktive uderum, der er fint tilpasset til stedet”.

Tornhøjgaardparken – En ny bydel i Aalborg Øst
Den nye bebyggelse, bestående af rækkehuse med tagterrasser, etageboliger og supermarked samt café, grupperer sig på tre byggefelter, således, at der opstår ydre gadeforløb, et torv, stiforbindelser, visuelle sigtelinjer og indre gårdrum i en varieret karakter.

To af byggefelterne er omgivet af intime boliggader og fremstår som grønne veldefinerede halvåbne karréstrukturer med forløb af indre stiforbindelser samt akser til Tornhøj Have. Det tredje byggefelt ses forstadsurbant og åbner op og inviterer detailhandelen og Astrupstiens puls ind i bebyggelsen.

På det nye torv placeres caféen som en unik fritliggende bygning. Den bliver omdrejningspunkt for livet i gaderummet og formidler den rekreative sammenbinding til Tornhøj Have samt rammer den menneskelige skala i Astrupstien (En del af projektet Kickstart Tornhøj, som er udført af Vandkunsten og Marianne Levinsen for Aalborg Kommune og Realdania)

Som forbindelse mellem torvet og Lidl etableres et tårn, der samtidigt bliver en områdeattractor med udsigtsplatform og legefaciliteter. I forbindelse med Lidl etableres desuden en byttebørs, hvor overskudsfødevarer mv. og brugte sager kan indgå i et byttefællesskab for hele området. Bebyggelsen opføres primært i tegl suppleret med pladebeklædning i kobberpatineret aluminium.

Forslaget vinder på kvalitet
Bedømmelseskomitéen betegner forslagets flotte opfyldelse af underkriteriet Kvalitet som udslagsgivende i tildelingen, og i evalueringsnotatet fremhæves bl.a. følgende:

”Projektet formår at aktivere boligområdet med den resterende del af Aalborg Øst i form af torvedannelse og den aktive bygade, som aktiveres i form af forskellige opholdsmuligheder, hvilket understøtter visionen bag den nye bydel Tornhøj særdeles godt.

Lidls facade aktiveres tillige gennem indpasning af byttebørs, der er i øjenhøjde for fodgængere og samtidig er med til at nedbryde den store facade (…) Herudover er Lidls øst-indgang (elevatoren) udført innovativt i form af et tårn, som skaber et aktiv for hele området.

Projektet giver indtryk af, at der har været en særlig bearbejdning af den grønne plan, som tilfører mange kvaliteter i området (…) Projektet fremstår i sin helhed arkitektonisk sammenhængende, hvor byggefelterne integreres på tværs ved hjælp af stiforbindelser dette både i form af fysisk samt visuel forbindelse.”