Toftehaven II - 48 almene plejeboliger i Ballerup

BYGHERRE:
Boligselskabet Baldersbo i samarbejde med Ballerup Kommune

ADRESSE:
Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup

TYPE:
Udvidelse af plejehjem med 48 nye almene plejeboliger, fælles- og servicefaciliteter inkl. udearealer

YDELSE:
Arkitekt-, landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise. Projekteringsledelse, IKT- ledelse, myndighedsdialog, projektering f.o.m. projektforslag, AMK(P), projektopfølgning og fagtilsyn.

AREAL:
3.975 m2 + 1.600 m2 kælder, ca. 8.000 m2 grund

ENTREPRISESUM:
83,3 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
JFP, Norconsult

ÅR:
2020- igangværende

KATEGORIER:
Plejebolig, plejecenter, plejehjem, demensbolig, almene boliger

Det eksisterende plejecenter Toftehaven i Ballerup udvides med 48 nye plejeboliger og tilhørende fælles-, service- og administrationsfaciliteter samt udearealer. Udvidelsen sammenbygges med det eksisterende plejecenter og er arkitektonisk udformet i harmoni med den eksisterende bygning med facader i gul tegl med mønstermurværk og partier i træ.

Udvidelse med demensvenlige faciliteter og velfærdsteknologiske løsninger.
Udvidelsen er disponeret med korte gangarealer, der opleves indbydende og i højere grad som bolig- eller fællesareal. Dette bl.a. ved at integrere nicher til ophold. Generelt er bygningen udarbejdet med fokus på at skabe små, overskuelige, genkendelige og skærmede miljøer, hvor det er nemt at orientere sig og dermed også hensigtsmæssigt for mennesker med demens.

Alle boliger har direkte adgang til egen terrasse eller altan. Fra fællesarealer tilknyttet bogrupper er der udgang til overdækket udeophold. I tilknytning til fællesarealer indrettes modtagerkøkkener til anretning af mad, der tilberedes i det eksisterende storkøkken. Bygningen er generelt disponeret med høj tilgængelighed og med god plads til kørestole, hjælpere m.v. Der arbejdes ligeledes med velfærdsteknologi i byggeriet, herunder bl.a. teknologi til forflytninger og fulddynamisk døgnrytmebelysning.

Udearealer med fokus på LAR
Bygningskroppene danner 3 nye haverum, der indrettes med mindre pladser til ophold, slyngede grusstier og med synlige LAR-tiltag som et integreret element i havedesignet. Der anlægges varierende regnvandsbede samt våde og tørre opsamlingsbassiner, der forbindes af åbne vandrender. Her er fokus på beplantning, der afspejler naturens og årstidernes udvikling og foranderlighed, motionssti og vandresløjfer der inviterer til bevægelse på forskelligt underlag og forskellige opholdsmuligheder.

Terrænet bearbejdes for at sikre tilgængelighed og harmonisk overgang mellem nyt og eksisterende. Desuden etableres ny parkeringsplads med 31 p-pladser.

Projekteringsleder, Arkitekt og landskabsarkitekt
Pluskontoret Arkitekter varetager arkitekt- og landskabsarkitektprojektering af projektet på baggrund af et dispositionsforslag udarbejdet af Mole Arkitekter. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der foretaget en projektoptimering for at sikre overensstemmelse mellem den økonomiske ramme og de tekniske forhold, samt håndtering af udfordring med en stærkt forurenet grund. Hertil varetager Pluskontoret også projekteringsledelsen på opgaven.