Tirstrup Idrætsefterskole - Tilbygning, renovering og ombygning

BYGHERRE:
Tirstrup Idrætsefterskole

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 9 grupper inkl. pædagogisk uderum

YDELSE:
Arkitekt og landskabsarkitektrådgivning i totalrådgivning

AREAL:
375 m² nybyg + 570 m2 ombygning og renovering

BYGGESUM:
13.65 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Thoudal Rådgivende Ingeniørfirma ApS, Vognsen & Co

ÅR:
2020 -2022

Helhedsplan for Tirstrup Idrætsefterskole
Hvordan bygger man til et komplekst byggeri, med mindst 10 forskellige bygninger anno 1947 – 1954 – 1957 – 2006? Tirstrup skole fremstod ved opstarten, som et meget varieret bygningskompleks, alle bygninger heldigvis i røde tegl og med røde teglsten på tagene, men taghældninger varierer og der er valmede tage, tage med og uden udhæng osv.

I starten af processen udarbejdede rådgivere og brugere i fællesskab en helhedsplan, der sikrer at projektets fysiske miljøer understøtter skolens vision om medbestemmelse, forpligtende fællesskaber og aktiv demokratisk deltagelse. Nærværende projekt omfatter de første tre etaper i denne helhedsplan, og danner basis for en række delarbejder som skolen selv kan gennemføre i kommende år; Indretning af foredragssal, musiklokale samt indretning af udearealer med nye belægninger til sociale miljøer og bevægelsesfaciliteter.

En af skolens visioner er, at alt skal foregå under ét tag, at livet skal kunne udfolde sig på en uformel og hjemlig måde, at det – ligesom derhjemme – skal være muligt at gå rundt i badesandaler, shorts og t-shirt året rundt. Torvet og tilbygningen sikrer, at skolens forskellige afsnit er forbundne af lyse, behagelige og uformelle sociale rum. Der er intet ekstravagant over projektet som helhed eller den nye værelsesfløj, idet det har været vigtigt at bruge midlerne på en bæredygtig og demokratisk måde. Der skulle som minimum være råd til både tilbygning af 10 stk. værelser, renovering af pigefløjen og udvidelse af Torvet – skolens sociale fritidsrum.

Ny elevfløj
Tilbygningen er opført i god og robust kvalitet, den murede ydervæg med letklinker bagmur, træcement på lofter, linoleum på gulve, samt indbygget inventar, som lakeret fyrretræsfinér. Der har været fokus på at højne kvaliteten i værelserne, både nye og renoverede. Dermed er vision om flere værelser og renovering af andre indfriet, så elevtallet øges fra 122 til 136 personer.

Den nye værelsesfløj griber fat i stedets potentialer og kvaliteter, den røde tegl, gavlmotivet, det legende og varierede udtryk. Tilbygningen er opført synligt fra hovedvejen, og bliver efterskolens nye ansigt ud ad til.

Tilbygningen fremstår som to gavlbygninger, med forskellig bredde og højde. Det legende udtryk kommer til at danne bro mellem nyt og gammelt, og understøtter stedets ånd, som et sted hvor idræt, bevægelse og samvær skal bibringe eleverne succesoplevelser, udfordringer og udvikling.
Fællesarealer
Torvet er skolens hjerte, og bruges både til pauser, lektielæsning, gruppearbejde og aftenhygge. Der er etableret en række delvist skærmede miljøer og med udgang til sydvendt terrasse, nærhed til både spisesal, foredragssal og med forbindelse til alle værelsesfløje.

Torvet er designet for at sikre mulighed for både eksponeret og skærmet deltagelse – det er opdelt i mindre rummeligheder med varierende møblering, skærmet af lamelvægge, disse sørger for, at der er mulighed for mange forskellige typer deltagelse, at det er muligt at overskue hele området fra flere forskellige positioner, samt deltage skærmet.