Tilst dagtilbud - Ny daginstitution med særligt fokus på nærvær og dagslys

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution inkl. legeplads til 120 børn

YDELSE:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, projekt- og projekteringsledelse, brugerproces, udbud i fagentreprise, fagtilsyn og projektopfølgning

AREAL:
1000 m²

BYGGESUM:
20,6 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Oluf Jørgensen Rådg. Ing.

ÅR:
2019-2023

I bydelen Tilst vest for Aarhus opfører Aarhus Kommune en ny integreret daginstitution med tilhørende udearealer med plads til 120 vuggestue- og børnehavebørn fordelt på 6 grupperum. Daginstitutionen rummer også personaleafdeling, anretterkøkken samt et værkstedsområde med direkte forbindelse til udearealerne.

Daginstitutionen ligger lige ved siden af Tilst Skole, så der skabes grobund for et tæt samarbejde og sambrug af faciliteter – ude såvel som inde. Byggegrunden er en kuperet grund med store parktræer, som i videst muligt omfang bevares for at fastholde stedets særlige karakter. Daginstitutionens arkitektur tager afsæt i grundens terræn, og der arbejdes med et bygningssnit med halve etagespring. Dette sikrer ligeværdig adgang fra personaleafdelingen og anretterkøkkenet samt det fælles værkstedsområde på det midterste plan til de principielt ens etager med 3 grupperum og et mindre fællesområde på hver etage. Bygningsvolumenet er placeret mod Tilst Skolevej, så der med det nye dagtilbud skabes et mere oplevelsesrigt vejforløb med ind- og udsyn fra daginstitutionens aktive facader. Dagtilbuddet har også en funktion som katalysator for et mere aktivt byliv på et sted der i dag fremstår lukket og kan opleves utrygt, idet den landskabelige bearbejdning af udearealerne åbner området mere op mod omgivelserne og især den sti- og tunnelforbindelse, som afgrænser grunden mod syd.

I designprocessen har et af de bærende elementer været ambitionen om at skabe et børnemiljø med særligt fokus på det daglige nærvær med børnene. Alle grupperum består derfor af to ligeværdige rum med mulighed for at lukke af, så der kan arbejdes pædagogisk med mindre børnegrupper. Til hvert grupperum hører et børnetoiletrum samt et særskilt garderobeområde med ind/udgang til legepladsen, så grupperne i det daglige kan fungere som små enheder i den store sammenhæng. Som barn i institutionen vil man opleve at være en del af fællesskaber på flere niveauer: I mindre grupper, i gruppen, flere grupper sammen, på etagen og hele institutionen. Det vil i den nye institution således altid være muligt for barnet trygt at søge det lidt større fællesskab, ude som inde, uanset hvilket udviklingstrin barnet er på.

Et andet designparameter der har været afgørende for udformningen af daginstitutionen, er princippet om at grupperum så vidt muligt altid ligger ved et bygningshjørne, så man i grupperummet vil opleve dagslys fra flere retninger. Ved dette greb sikres oplevelsesrige indemiljøer, som imødekommer brugernes ønske om små, selvstændigt fungerende enheder, der understøtter de særlige behov, som præger en del af børnegruppen i dagtilbudsafdeligen.

Farver og materialer
Bygningen fremstår lys og venlig i naturlige materialer, der passer godt til den lomme af natur midt i byen, som daginstitutionen er placeret i. Der er valgt materialer, som patinerer smukt så bygningen også vil være indbydende i fremtiden. Facaderne er beklædt med træ og indvendigt anvendes en rolig farvepalette med vægt på naturlige materialer og naturens farver.

Nærhed, opdagelse og synergi med Tilst Skole
I umiddelbar forlængelse af hvert enkelt grupperum/garderobe er der en udendørs legemulighed. Legepladsens zoner indrettes med legeredskaber og de lidt fjernere områder, langs grundens afgrænsning mod skolen, indrettes til at gå på opdagelse i og til “vildere” leg.

Grunden giver et stort antal udfoldelsesmuligheder og har et terræn og en beplantning, der giver forskelligartede rumlige oplevelser – også udendørs. Der er veldefinerede legearealer rundt om institutionen – primært mod syd og øst.