Thurø Børnehus - Ny integreret daginstitution til 7 grupper

BYGHERRE:
Svendborg Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 7 grupper inkl. pædagogisk uderum

YDELSE:
Bygherrerådgivning, Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. programmering, skitsering. Udvidet skitseforslag, Funktionsbeskrivelse, brugerproces, farve-, inventar- og indretningsrådgivning.

AREAL:
1150 m² + 210 m2 uopvarmede rum, 7600 m2 grund.

BYGGESUM:
28.2 mio. kr. ekskl. moms

ÅR:
2022-2025

Baggrund for byggeprojektet

På Thurø oplever man et stigende antal tilflyttere – heriblandt børnefamilier. Dermed stiger behovet for daginstitutionspladser. Svendborg Kommune opfører derfor et nyt børnehus, som bliver et pasningstilbud med både børnehavepladser, vuggestuepladser og en heldagslegestue for øens dagplejere.

Disponering af grunden

Byggegrunden ligger lige ved ankomsten til Thurø – i forlængelse af et rekreativt område med boldbaner og øvrige faciliteter til sport og fritid mod syd. Mod øst og vest er grunden omgivet af rolige villakvarterer, og mod nord flankeres grunden af øens gennemgående vejforbindelse, samt et trafikalt knudepunkt ved Brovejen/Eriksholmsvej/Bergmannsvej. Her etableres en rundkørsel som en del af nærværende projekt. Grunden er disponeret med en parkeringsplads mod nordøst, med 25 pladser, med indkørsel fra den nye rundkørsel ved Eriksholmsvej/Brovejen/Bergmannsvej.

Børnehuset placeres så nordligt på grunden som muligt, for at skærme mod trafikken, samtidig med der etableres så mange samlede legeplads-kvadratmeter som muligt mod syd og det åbne areal ved boldbanerne. Børnehuset er en bygning i én etage, som inviterer børn og voksne til at bruge huset. Forældre og børn går direkte ind og ud via garderoberne, som er orienteret mod legepladsarealerne mod syd. Således gøres ind- og udgang i løbet af dagen så let som mulig. Mod nord er der hovedindgang, varelevering og personaleindgang.

I umiddelbar forlængelse af hvert enkelt grupperum er der udendørs legemuligheder på en nærlegeplads målrettet alderstrinnet. Et tagudhæng giver et overdækket areal uden for hvert grupperum, som skaber mulighed for leg ude hele året rundt og i al slags vejr. Madpakkehuset er et større, centralt placeret overdækket areal, hvor mange børn vil kunne spise ude sammen i forlængelse af Børnehusets udekøkken.

Fællesskaber på flere niveauer

Som barn i Børnehuset vil man opleve at være del af fællesskaber på flere niveauer: gruppefællesskabet, to grupperum sammen, bygningsafsnittet, samt hele institutionen. Dertil kommer de fællesskaber/venskaber, som børnene knytter med andre børn fra gruppen. Det vil i børnehuset således altid være muligt for barnet, trygt at søge det lidt større fællesskab, ude som inde, uanset hvilket udviklingstrin barnet er på.

Farver og materialer

Farvepaletten er inspireret af naturen og det maritime tema/livet ved vandet, som er kendetegnende for Thurø. Strandengen Thurø Rev er et af de særlige naturområder på øen. Her er landskabet formet af havets bevægelser. Farvesætningen af Børnehuset tager direkte afsæt i farverne på land, strand og vand, og på den måde adresseres både livet på land, samt livet på vand og overgangen derimellem.

Thurø Børnehus skal opleves som et hjemligt og imødekommende miljø, der ikke har institutionspræg. Gulve, vægfliser i børnetoiletter og ved tekøkkener, døre, skabsfronter, samt udvalgte vægge farvesættes, og inventar udvælges med afsæt i Børnehusets farvepalette. Foruden overflader i grønne, blå og sandfarvede nuancer står mange overflader i matlakeret birkekrydsfiner i Børnehuset. På den måde skabes en rolig balance mellem det lyse træ og farver hentet fra den omgivende natur.

Træ fra inderst til yderst

Thurøs nye børnehus opføres som et træelementbyggeri med en stor andel synligt træ både inde og ude. Dette gøres for at sikre så lavt et klimaaftryk som muligt, samtidig med at byggeprocessen bliver enkel og effektiv.

Tagfladen hæves i den centrale del af Børnehuset for at trække dagslys ind og skabe en anderledes og luftig rumlighed. De højtsiddende vinduer giver også mulighed for naturlig ventilation på varme dage.