Tankefuld, Fyns Almennyttige Boligselskab - 66 nye almene boliger

Bygherre:
Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Adresse:
Sofielund Skovvej 100-146, 5700 Svendborg

Projekt:
Nybygning, 66 almene lavenergi-boliger / Energiklasse 2015

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalrådgiverteam: Konkurrenceforslag, projektering og fagtilsyn.
Tegnestuens landskabsarkitekt har samarbejdet med byMUNCH omkring landskabsprojektet.

Areal:
7000 m2, 66 boliger + fælleshus

Byggesum:
93,5 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Henneby Nielsen, Kontur Arkitekter, byMUNCH

År:
2011-2014 (ibrugtaget 2013 – ekstra tilkøb 2014)

 

Præmiering:
Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013

Tankefuld – Kernehusene
Tankefuld er et stort anlagt, visionært og superbæredygtigt boligområde i Svendborg. Projektet er tildelt Svendborg Kommunes arkitekturpris 2013.

Projektet består af 66 boliger fordelt på 30 rækkehuse, 36 etage-boliger i både 1, 2 og 3 plan og et fælleshus. Boligerne er placeret, så solens vandring udnyttes mest muligt, og så brug af passiv solvarme kan være optimal. Det betyder bl.a. markante vinduespartier mod syd og sydvest. Den gennemlyste bolig er prioriteret højt, så åbenhed i den enkelte planløsning let kan etableres. Kig fra facade til facade er derfor indarbejdet i samtlige boliger, der derfor også lader morgensolen trænge ind fra bebyggelsens ’ankomst’sider.

Bæredygtige tiltag – lavenergi 2015 og LAR
Bebyggelsen er opført i lavenergiklasse 2015 og består desuden af en lang række øvrige bæredygtige tiltag – bl.a. fokus på plantevækst, regnvandsopsamling, sumpbede mm. mellem husene. Projektet hviler på en klar bæredygtig strategi, der kombinerer bløde grønne tiltag med energioptimering, rationel byggeteknik og præfabrikation og viser, at sammenstillingen af disse elementer ikke behøver at være på bekostning af ønsket om karakterskabende lavenergi-arkitektur opført inden for rammebeløbet.

”Projektets hovedanslag er en nyfortolkning og en lettere dekonstruktion af den traditionelle stokbebyggelse. Gennem frem- og tilbagerykninger, undladelser og små pauser skabes en række rumligheder imellem husene og giver planen en labyrintisk karakter. En varieret bygningshøjde gør, at der endvidere skabes en varieret skyline samt et varieret taglandskab til ophold og taghaver”, lyder det bl.a. i dommerbetænkningen.