Strandskolen - Fælleslokaler til skole og klub

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Nellikevej 1, Risskov

Ydelse:
Helhedsplan, etablering af fælleslokaler for klub og skole samt fælles administration

Type:
Totalrådgivning, Arkitektrådgivning, brugerproces og programmering

Areal:
2000 m² ombygning

Byggesum:
6,4 mio kr.

Tilknyttede rådgivere:
Lars Lindgaard Rådgivende Ingeniørfirma

År:
2015-2017

Foto: 
Jesper Balleby

 

Strandskolen var i en situation, hvor man havde rigeligt med kvadratmeter, som ikke var fuldt udnyttet, og hvor udfordringen bestod i, at nye brugere skulle flytte ind på skolen. Pluskontoret Arkitekter designede en proces, hvor medarbejdere og ledere fra skole, SFO og klub sammen med rådgiver og projektleder fra Børn & Unge i fællesskab udarbejdede en helhedsplan.

Afdelinger blev flyttet rundt og samlet i fløjene, så der blev plads til en fællesadministration midt i skolen og en klubbase som en integreret del af udskolingsmiljøet. Dertil kommer en lang række fællesrum/klasselokaler med ny belysning, nye lofter, akustikregulering og ventilation. Gangarealer er inddraget og omdannet til opholdsmiljøer med faste siddemøbler.

Brugerproces med samarbejde på tværs
Mange spørgsmål blev stillet og afklaret i processen: Hvad er den fælles vision? Hvad fungerer,og hvad skal skærpes? Hvordan ønsker de unge, at deres fritidsmiljø indrettes?

Sagsarkitekt Britta Hjuler fra Pluskontoret har ledet brugerprocessen:

”I en proces som denne er der tale om at udvikle sammen på et flow af møder over en længere periode. Vi arkitekter kommer med input, og brugerne kommenterer og får hjemmeopgaver, hvor de skal forholde sig til spørgsmål som: Hvor og hvordan kan I arbejde sammen? Hvilke lokaler kan I være fælles om? Hvordan skal lokalet indrettes, for at I alle kan bruge det? Brugerne reflekterer, snakker sammen med de nye kolleger og modnes i processen. Der har i høj grad været tale om samskabelse. Vi ville ikke have opnået denne form for succes uden samarbejdet på tværs.”

Klubleder Michael Sørensen er begejstret for de nye fælles lokaler for klub og skole:

”Vi har fået mange flere muligheder ved at flytte sammen med skolen. Nu kan vi bruge alle skolens tilbud. Musiklokalet, aulaen og gymnastiksale er lige ved hånden, og der er mange flere muligheder end vi havde forestillet os. I klubbens base kan vi tilbyde andre miljøer end de almindelige undervisningsmiljøer. Her er fred og ro og mulighed for at læne sig tilbage i en sofa, en hule eller et helt tredje miljø.”