Stenslundcenteret - 30 demensvenlige plejeboliger i Odder

Bygherre:
OK- Fonden og Odder Kommune

Type:
Nybyggeri af 30 plejeboliger

Ydelse:
Arkitektrådgivning og bygherrerådgivning

Areal:
2100 m²

Byggesum:
43 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Viggo Madsen

År:
2017-2020

Foto:
Jesper Balleby

Kategori:
Plejebolig, Plejecenter, Plejehjem, Demensbolig

Demensvenlige plejeboliger med fokus på hjemlighed og sansestimulering
I forbindelse med udvidelsen af Stenslund Plejecenter i Odder, har Pluskontoret Arkitekter tegnet 30 nye, demensvenlige plejeboliger til det eksisterende plejecenter.

Plejecenteret er indrettet med stor fokus på hjemlighed og demensvenlighed. Både inde og ude er der taget særlige hensyn til demensramte beboere. Det er let at orientere sig i bygningerne, gangarealerne er korte og der er flere stuer at opholde sig i. I de tilhørende udeområder er stierne anlagt som “loops” således at der ingen blinde ender er og at man altid ender hjemme igen.

Der er fokus på at stimulere alle sanser både ind og ude; Maden bliver altid lavet fra bunden, så duften fra madlavningen sætter den hjemlige stemning, de anvendte materialer bygningen er varme og stoflige og i de tilhørende udeområder er der duftende buske og flere forskellige belægninger. Det har været et overordnet mål i arkitekturen at skabe hjemlige omgivelser i plejecenteret og herved minimere det institutionelle udtryk.

De 30 nye boliger er placeret i 2 grupper a’ 15 boliger i hver. Projektet er udlagt i en u-form orienteret mod syd for at give maksimal dagslys adgang til boliger og fællesarealer. Hovedindgangen er orienteret mod nord og henvender sig ud mod parkeringspladsen og det eksisterende Stenslundcenter.

Projektet opføres i to etager som betonelementbyggeri med facade i gul tegl. De tekniske anlæg placeret på taget integreres aktivt i bygningens arkitektur og bliver til en del af plejecenterets særkende. Dele af facaden beklædes endvidere med træ.

Materialevalgene har direkte sammenhæng med de omgivende bygninger, men den kompakte bygning i to etager introducerer alligevel en ny og mere bymæssig arkitektur i området. Det giver bl.a. også plads til et større område til plejecenteret, der anlægges som en park med små stier og steder, varierede belægninger og beplantninger, ligesom at flest mulige af de eksisterende træer på grunde, vil blive bevaret.