Stenderup Skole - Modernisering og renovering

BYGHERRE:
Hedensted Kommune

TYPE:
Modernisering og renovering af folkeskole opført i 1959. Udført i 3 etaper mens skolen var i drift. Etablering af ventilation. Nedbrydning af eksisterende indskoling/SFO.

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, skitsering & projektering, Brugerinddragelse, dispositions-forslag, projektforslag, myndighedsprojekt, projekt- og projekteringsledelse, udbud i fagentreprise, kontrahering, Fagtilsyn, rådgivning under udførelse og aflevering

AREAL:
Renovering/ombygning af 2.350 m² samt nedrivning af 346 m2 bygning

BYGGESUM:
10 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rønslev rådg. ing.

ÅR:
2019-2021

Stenderup Skole – traditionel skole – nye læringsmetoder
Stenderup Skole er en mindre landsbyskole, der efter ombygningen vil have ca. 140 elever fordelt på 7 klasser samt ca. 20 ansatte. Hertil kommer førskoleklasse i april-juni. Den normale klassestørrelse er på ca. 18-21 elever.

Opførelse af en ny multihal i tilknytning til skolen, i andet regi, har frigivet arealer på skolen til opgradering af læringsarealer og personalefaciliteter. Lokalt lægger man vægt på de fælles læringsmiljøer og grupperum som sammen med et åbent Pædagogisk Læringscenter (PLC), vil give helt nye læringsmuligheder udenfor de traditionelle klasserum.

Ny disponering af arealer og ombygning af gymnastiksal
Midt i skolen, som skolens hjerte, etableres et nyt, åbent og tidssvarende PLC, med bøger, læsehuler, viduesnicher til refleksion, gruppe kupeer og læringstrappe til samling af to klasser etc. PLC tilvejebringes ved ombygning og sammenlægning af to eksisterende klasselokaler. Nye åbninger mod gangen skaber et åbent og inviterende miljø.

Det eksisterende PLC beliggende på 1. sal indrettes til lærerforberedelse og møderum. Den eksisterende gymnastiksal ombygges til et højloftet faglokale med plads til kreativitet og undervisning i Billedkunst og Håndværk & Design. Et integreret rummøbel deler rummet i en grov og en ren / våd zone, samt kombinerer mulighed for instruktion, i form af en læringstrappe, med mulighed for opbevaring og udnytter den store lofthøjde. Der etableres udgang til terræn fra Håndvæk & Design, desuden opgraderes adgangsforhold til skolen mht. tilgængelighed.

Skolen får hertil en generel opdatering af overflader, installationer og sanitære forhold med fokus på energioptimering og godt indeklima for elever såvel som personale. Der etableres ny mekanisk ventilation, regulering af akustik og etablering et et nyt elevtoilet pr. årgang.

Totalrådgivning – med fokus på forening af økonomi og brugerønsker
Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet, og har på baggrund af en helhedsplan for modernisering af skolen, haft ansvar for at sikre bearbejdning og prioritering af brugerønsker i forhold til den afsatte projektøkonomi. Indledningsvis er foretaget en granskning af helhedsplanen, hvorefter denne gennem inddragelse af relevante brugere er bearbejdet til et realiserbart projekt med fokus på størst mulig oplevelsesmæssig/pædagogisk værdi for pengene.