Daginstitution Spiloppen - Bæredygtig udvidelse i Kolt

Bygherre:
Aarhus Kommune

Projekt:
Til- og ombygning af integreret daginstitution / Energiklasse 1 (tilbygn.) og 2 (ombygn.)

Ydelse:
Arkitektrådgivning i TE; Konkurrenceprojekt, projektering, IT-koordinering

Areal:
1100 m2 (500 m² ombygning + 600 m² tilbygning)

Byggesum:
10 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
A.Enggaard, Stokvad & Kerstens Ing.

År:
2010-2011

Om- og tilbygning med respekt
Det arkitektoniske motiv er en nutidig fortolkning af den eksisterende bygnings karakteristiske saddeltage, med integrerede bæredygtige løsninger. Tilbygningens asymmetriske saddeltagsfoldning og vifteformede planløsning tilfører hele anlægget et moderne og tidssvarende udtryk såvel arkitektonisk, funktionelt og  organisatorisk.

Ombygningen respekterer den nuværende arkitektur, med en stor grad af genanvendelse af den gode eksisterende struktur i råhuset. Tilbygningen tilpasser sig grunden og den eksisterende bygning, samt tilfører Spiloppen en ny og spændende organisering.

Grønne Spiloppen
Den grønne Spiloppen er kendetegnet ved et meget lavt energiforbrug via en klar bæredygtig strategi. Spiloppen signalerer synligt bæredygtighed – det er en væsentlig pædagogisk pointe for alle børn og voksne. Solceller er integreret i glasfelterne på sydfacaden, som en solcelleskov, der kaster spændende og legende skyggespil på gulvet. Bæredygtighed og leg forenes, og i det daglige vil man hvordan kunstlyset automatisk slukkes, når dagslyset er kraftigt nok.

Ombygningen opfylder kravene for energiklasse 2, hvilket opnås ved: Nye vinduer og døre i lavenergiklasse dagslysstyring / 20 m2 solceller / Effektiv kunstbelysning med høj virkningsgrad / Isolering af bl.a. Ventilationsaggregater med en høj virkningsgrad (fælles med tilbygning).

Tilbygningen opfylder kravene for energiklasse 1, hvilket opnås ved: Optimering af tilbygningen efter solorientering / En kompakt bygningskrop / 35 m2 solceller / Udførelse af integreret solafskærmning via tagudhæng og gangbro i etageadskillelsen ved sydfacaderne.

Dertil kommer naturlig ventilation, vandbesparende armaturer og toiletter samt anvendelse af præfabrikation.