Daginstitution Sølystgade - Nybyggeri i Aarhus bymidte

Bygherre:
Aarhus Kommune

Adresse:
Sølystgade, 8000 Aarhus C

Projekt:
Ny integreret daginstitution / Energiklasse 2015

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, skitsering, udarbejdelse af lokalplan, projektering, udbud i fagentrepriser, projektopfølgning

Areal:
962 m² bygning i to etager og 1.000 m² legeplads

Byggesum:
18 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
D.A.I.

År:
2016-2019

Ny integreret daginstitution i Aarhus bymidte
I et gårdrum i Øgadekvarteret centralt i Aarhus opføres en ny integreret daginstitution til 105 børn. På grunden er der i dag et beboerhus sammenbygget med en eksisterende børneinstitution, som nedrives og erstattes af den nye daginstitution. Den nye daginstitution placeres fritliggende ved projektområdets nordlige  afgrænsning. I forbindelse med daginstitutionen etableres ca. 1.000 m² legeplads, der indhegnes, til brug for daginstitutionen såvel som områdets børn.
Grundens skråner kraftigt fra nord mod syd, og for at sikre så nænsom en indpasning i området som muligt, er bygningerne gravet delvist ind i terrænet. Således vil daginstitutionen mod syd fremstå i to etager, mens den mod nord kun vil fremstå med én etage og en høj sokkel. Daginstitutionen opføres som en sammensat bygning i to etager bestående af to mindre saddeltagsbygninger og en sammenbindende mellembygning.

Bygningsudtryk og indretning
Bygningudtryk og materialer er valgt ud fra en helhedsvurdering af det samlede område, så bygningens form og skala er tilpasset den øvrige baggårdsbebyggelse. Udtrykket er afstemt i samarbejde med stadsarkitekt Stephen Willacy med henblik på at få et udtryk af selvgroethed / klondyke. De to saddeltagsbygninger beklædes med hhv. zink og teglspån på facade og tag. Kunstnerne HUMAN SITES sohn + isaksen skal udsmykke glasfacaderne i den transparente mellembygning.
Grupperummene er indrettet, så de kan fungere som både vuggestue og børnehave, og man gør en del for ved sammenflytningen at blande de to personalegrupper, der kommer fra to forskellige adresser.
Legepladsen er kompakt indrettet under hensyntagen til den skrånende grund med forskellige aktivitetszoner og varieret beplantning. Der er derudover mulighed for at benytte nærliggende større grønne områder.

Brugerproces og lokalplan
Projektet tager udgangspunkt i en forudgående interessentproces omkring udvikling af kvarteret, hvor der er fastlagt en overordnet strategi for placeringen af den nye daginstitution samt renovering af det nærliggende beboerhus.

Som totalrådgiver har Pluskontoret Arkitekter varetaget programmering og disponering af den nye daginstitution sammen med en nedsat brugergruppe samt bidraget til udarbejdelse af en ny lokalplan for området, herunder deltaget på flere borgermøder omkring projektet.