Skolen ved Stadion - Nyt undervisningsafsnit til specialskole

Bygherre:
Haderslev Kommune

Adresse:
Louisevej 8, Haderslev

Type:
Nyt fritliggende undervisningsafsnit til specialskole

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise; Konkurrenceforslag, projektering, IKT-ledelse, fagtilsyn

Areal:
820 m²

Byggesum:
10,75 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Murermestrene Thomas Hans, MOE rådg. ing.

År:
2015-2016 (ibrugtaget)

Skolen ved Stadion – etablering af et nyt campus
Projektet omfatter opførelse af et nyt fritliggende undervisningsafsnit til specialskolen Skolen ved Stadion som erstatning for tidligere bygninger, der nedrives. Samtidig etableres et nyt minicampus, hvor anlæg af nye udearealer samler de eksisterende udervisningsfaciliteter, administration, gymnastiksal og musikpavillon med en ny sansehytte og det nye undervisningsafsnit. Nybygningen skal danne ramme om undervisnings- og fritidsaktiviteter for skolens afdeling G for børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.

Med den nye undervisningsbygning skabes et tidssvarende, rummeligt læringsmiljø, der giver elever med særlige behov, psykisk eller fysisk handicap plads til at deltage i aktiviteter og undervisning som en del af et fællesskab i trygge og genkendelige omgivelser. Samtidig gives plads til at den enkelte elev kan opleve ro og tryghed i mindre skala, hvor nærvær og koncentration er i højsædet.

Afdeling G er udlagt med ønsket om høj grad af privat- og uforstyrrethed, samtidig med at arealerne inde og ude er imødekommende og understøtter fællesskabet og samspillet med naturen gennem brug af naturlige harmoniske overflader.

Træ som materiale er med til at skabe en markant stemning af ro og velvære og anvendes som et væsentligt element i hele bygningen. I undervisnings- og fællesrum udføres vægge med finerbeklædning i nordisk fyr.

Nye aktive udearealer
Det samlede campus forbindes med et enkelt og tilgængeligt stisystem, der kombinerer trapper og ramper for at skabe variede adgangsmuligheder. På hele området slynger en ny motionssti og mooncarbane, der forbinder områdets forskellige eksisterende og nye legeafdelinger – bl.a. boldbane, amfi-scene, udeværksteder, frugthave, byggelegeplads, bålhytte m.m.