Skagen Skole - Om- og tilbygning

Bygherre:
Frederikshavn Kommune

Adresse:
Skagavej 139, Skagen

Type:
Om- og tilbygning på baggrund af helhedsplan

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, brugerproces, helhedsplan, programmering, projekt- og projekteringsledelse, projektering og fagtilsyn

Areal:
1700 m² ombygning, 350 m² nybygning

Byggesum:
16 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2011-2013

Skolesammenlægning
Skagen Skole er en sammenlægning af Hedeboskole og Ankermedets Skole.omfatter om- og nybygning og er dels en kapacitetsudvidelse, dels etablering af tidssvarende mediatek, fagområder og varierede undervisningsmiljøer for en ny, samlet skolekultur. Gennem ombygning er skabt et nyt tidssvarende fleksibelt fagmiljø med rum til design, billedkunst og madkundskab med direkte adgang til udendørs undervisningsområde. Skolens hovedindgang er udvidet til et nyt fællesområde med kantine og musiklokale i tæt forbindelse.

Den grønne diamant
Som et forbindende element mellem de tre ombyggede niveauer etableres ”Den grønne diamant”. Diamenten rummer køkken og skolebod for den nye kantine, der er placeret centralt som Skagen Skoles nye hjerterum. I det ombyggede mediatek samt i den underliggende parterreetage giver diamanten rum til læse- og studienicher. Omkring diamanten findes faglokaler, mediatek, kantine og musiklokale.

Nyt hjerterum
Centralt ved skolens hovedindgang og som bindeled mellem skolens forskellige undervisningsafsnit er tilbygget et nyt kantineområde – skolens nye hjerterum. Områdets fleksibilitet understreges af en stor foldedør ind til det nærliggende nye musiklokale, der muliggør, at de to rum lægges sammen og at de musikalske aktiviteter kan flyde ud i fællesområdet.

Fagområde
I den ombyggede parterreetage, der tidligere udgjorde kantineområde, er etableret lyse lokaler til madkundskab, håndværk & design og billedkunst. Store vinduespartier har åbnet etagen og skabt direkte adgang til et udendørs, delvist overdækket undervisningsområde.

Glaskarnapper mellem gangforløb og faglokaler trækker lyset ind og skaber indkig til igangværende aktiviteter i faglokalerne.