Rådhusparken – Seniorbofællesskab i Kjellerup - 25 nye seniorboliger og fælleshus

Bygherre:
Boligselskabet Sct. Jørgen

Type:
Nybyggeri af 25 seniorboliger og fælleshus

Ydelse:
Bygherrerådgivning: Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, borgerorientering og beboerproces, disponering og projektering t.o.m. projektforslag, lokalplanproces, myndighedsdialog, bæredygtighedsrådgivning

Areal:
ca. 2350 m2 bolig + 150 m2 fælleshus

Byggesum:

Tilknyttede rådgivere:
LB Consult Rådgivende ingeniører

År:
2018-2019

Kategorier:
Seniorbolig, seniorbofællesskab, almene boliger, fælleshus

På Rådhusgrunden i Kjellerup, hvor det tidligere rådhus lå, skal der etableres et nyt seniorbofællesskab med 25 seniorboliger og et fælleshus.

Seniorbofællesskabet har en klassisk udformning og materialeholdning. Boligerne er samlet i længebygninger med saddeltag. Under saddeltaget fremstår boligerne med stor variation. Facaderne er kendetegnet ved en række tilbagetrækninger, der skaber overdækkede arealer i tilknytning til hver bolig. Boligerne opføres som elementbyggeri og beklædes med teglsten. Alle tilbagetrækninger beklædes med træ, for at give en helt særlig varme til bebyggelsen.

Gennemlyste, handicapvenlige boliger i forskellige størrelser
Seniorboligerne er udlagt som rækkehuslænger og samles i 4 klynger med 6-7 boliger i hver. Hver boligklynge har egne carporte placeret i gavlene af rækkehuslængerne, hvor der også er placeret skure og cykelparkering.

Alle boligerne er opbygget efter princippet om den gennemlyste bolig. Et stort, gennemgående opholdsrum med køkken, alrum og stue åbner op mod såvel ankomsten og boligvejen til den ene side, og de grønne kiler til den anden side. I dette rum er der ekstra loftshøjde, som skabes ved at spærene over dette område udføres som saksespær. I boligerne er også entré, værelser og badeværelse. Boligerne er indrettet med fokus på handicapvenlighed. Derfor er badeværelse, entré og køkkener ekstra rummelige, så kørestolsbrugere også kan kommer rundt i boligen.

Bebyggelsen rummer både 2-, 3- og 4-værelses boliger i forskellige størrelser.

Fælleshuset – hjertet af bebyggelsen
I hjertet af bebyggelsen, hvor 2 grønne kiler krydser hinanden, er fælleshuset placeret. Det er indrettet med fokus på fællesskab og vil fungere som en slags forlænget dagligstue for beboerne. Her er der to sale, der kan lægges sammen og som endvidere åbnes op mod foyerområdet, hvor der er køkken, værksted og to gæsteværelser.

Der er adgang til fælleshuset fra både nord og syd. Adgangen fra syd sker gennem et stort orangeri, der hermed har en central betydning i fælleshuset. Orangeriet er placeret, så det kan anvendes i forlængelse af både værksted, foyer og sale. Herudover er der, omkring salene, gode overdækkede udearealer.

Varierende uderum med parklignende karakter
De store, eksisterende træer som i dag står på grunden, bevares så vidt muligt. Imellem boligklyngerne ligger grønne kiler med parklignende karakterer, hvor snoede, offentligt stiforløb følger kilerne og forbinder seniorbofællesskabet med resten af byen.

I de enkelte boligklynger findes intime uderum, hvor fællesskabet prioriteres højt, hertil er der private terrasser og haver, som er orienteret mod de grønne arealer. Boligernes ankomstområde og facader er udformet, så der sikres privathed til hver bolig, selvom tætheden i bebyggelsen er høj, og små skure, hegn, hække, overdækkede indgangsarealer formidler overgangen mellem ankomstvej og bolig.