Seniorbo Struer - Fra bank til seniorbofællesskab

Bygherre:
Struer Kommune, Realdania og Lejerbo

Type:
Nyt seniorbofællesskab i eksisterende bygning

Ydelse:
Totalrådgivning; Bygningsstrategi, mulighedsstudier, udarbejdelse af værdiprogram og skitseforslag, udviklingsproces med byggepartnerskabet, tilrettelæggelse af proces for beboerinddragelse

Areal:
Ca. 2.000 m², ca. 18 boliger

Byggesum:
Ca. 27 mio. kr. ekskl. moms

Tilknyttede rådgivere:
Dansk Energi Management, antropolog Max Pedersen

År:
2020-2021

Kategorier:
Seniorbolig, seniorbofællesskab, almene boliger

Udviklingsprojekt – seniorbofællesskab skal skabe nyt liv i bymidten
Med facader mod gågaden i Struer og Brobuerne, byens nye havnefront, får Seniorbo Struer en unik placering centralt i midtbyen, når den nu tomme bank forvandles til et eksempel-projekt, hvor seniorbofællesskabets potentiale som generator for øget liv i bymidten afsøges. Udvanding af bymidten er en udfordring, der er kendetegnende for mange danske provinsbyer, og nye tiltag er kærkomne. Projektet, der drives af et byggepartnerskab bestående af Struer Kommune, Realdania og Lejerbo, er et led i kæden af tiltag, der sammen med nye byrum, skal skabe fornyet aktivitet og forbinde by og havn i Struer.

I fremtiden vil byens borgere vil på deres tur ned ad gågaden få et indblik i det liv, der leves i og omkring bygningen. I vintermørket vil lyset strømme ud fra fællesrummene, der placeres mod de to gågader Fiskergade og Østergade. Gennem vinduerne vil man kunne skimte beboere og gæster, der hygger med fællesspisning, banko, læseklub og nørklerier. Måske får man selv lyst til at være med og kan på opslagstavlen ved hoveddøren se, hvornår der inviteres indenfor. Måske er der en lille udstilling i fællesrummet man kan smutte ind forbi, eller man kan købe en kop kaffe. Er vejret godt vil der være liv på tagterrassen og i gården, der flyder sammen med det nye byrum på havnen. Hævet over gaden færdes beboerne til og fra deres boliger på altangange, eller sidder og følger med i byens liv. Bygningen vil summe af aktivitet – nogle beboere skal til og fra arbejde, andre er hjemme og måske i gang med noget sammen med overboen, men alle er aktive i husets fællesskab.

Værdiprogram og skitseforslag skal fastholde visionerne
Den bystrategiske vision om revitalisering af gågaden er sammen med fællesskabet mellem beboerne, omdannelse af en tom bygning som eksempel-projekt og bæredygtighed med FN’s verdensmål som ramme værdisættende for projektet, og det nye bofællesskab formgives og indrettes ud fra disse præmisser.

Projektet omfatter afklaring af de bygningsmæssige muligheder som udgangspunkt for valg af den rette strategi for transformationen, udvikling af værdiprogram med input fra potentielle kommende beboere, samt afsøgning af mulighederne i den bycentrale placering og indretning af boliger og fællesarealer. Projektet udvikles i tæt samarbejde med byggepartnerskabet.  Resultatet i form af et værdiprogram samt skitseforslag skal danne udgangspunkt for efterfølgende udbud af projektering og realisering af Seniorbo Struer i regi af Lejerbo.

Pluskontoret Arkitekter varetager opgaven sammen med antropolog Max Pedersen og Dansk Energi Management. SeniorBo Struer er tegnestuens 8. projekt omkring udvikling af seniorbofællesskaber – denne gang som en bygningstransformation, der vil udfordre og udvikle den vanlige model, og som har mulighed for, i variationer, at finde vej til andre bymidter.