Daginstitution Østerhåb II - Ny daginstitution i Horsens

Bygherre:
Horsens Kommune

Type:
Nybyggeri af daginstitution til 210 børn / Energiklasse 2020

Ydelse:
Arkitektrådgivning og landskabsarkitektådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceprojekt, projektering, opfølgning under udførelse.

Areal:
1902 m²

Byggesum:
27,5 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Torntoft & Mortensen, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører

År:
2019-2021

Ny daginstitution i Horsens med fællesskab på flere niveauer
På en fin, kuperet grund på hjørnet af Østerhåbsvej og Østerhåbsallé, ligger Horsens’ nye, pædagogiske flagskib, Børneinstitutionen Satellitten med bæredygtighed i fokus. Man bydes velkommen til institutionen af et bredt, favnende vingefang, hvorimellem hovedindgangen ligger. Huset består af 4 vinger, samlet omkring det store fællesru,. Hver “vinge” rummer 4 grupper, der kan aldersintegreres efter behov. Alle med direkte relation til nærlegeplads-områder, som mod vest forlænges af fjernlegepladsen med vilde zoner. I umiddelbar forlængelse af hvert enkelt grupperum er der udendørs legemulighed med en nærlegeplads målrettet alderstrinnet. I huset lægges der op til at man kan gå på opdagelse og overraskes af forskellige lysindfald og kig ud på omgivelserne og ind i nicher, hvor der er god plads til fordybelse.

Son barn i institutionen vil man oplev e at være en del af fællesskaber på flere niveauer: I gruppen, to grupperum sammen, teams, to teams sammen samt hele institutionen. Dertil kommer de fællesskaber/venskaber, som børnene knytter med andre bøn fra gruppen. Det vil i Satellitten således altid være muligt for barnet trygt at søge det lidt større fællesskab, ude som inde, uanset hvilket udviklingstrin barnet er på.

Legepladsen er opdelt i de nære og den store, hvor læreplanstemaet natur, udeliv og science vægtes højt. Grunden giver et stort antal udfoldelsesmuligheder, og har en størrelse, så man nemt kan tage på “udflugt i sin egen have”. Der er mange forskellige aktivitetsmuligheder i udeområdet, hvor man både kan trække gulerødder op af urtebedene og køre hæsblæsende rundt og rundt på mooncarbanen.

Daginstitutionen udføres i ét plan med saddeltag og opføres i materialer, med særligt fokus på Co2 og cirkulære tankegange. Daginstitutionen opføres i tegl, træ og aluminium – alle materialer med et højt niveau af bæredygtighed.

En samlet bæredygtig strategi med FN’s Verdensmål
Satellitten vil fremstå som et hus med stærkt fokus på bæredygtighed både i materialevalg og udtryk. Direkte himmellys i fællesrummet, møbelelementer i træ, tegl og træbeklædning på facaden og lyse tage i aluminium bidrager med stor synlighed hertil – og det er tanken at føre denne synlighed med ind i det pædagogiske arbejde. Arbejdet med bæredygtighed bunder i flere af FN’s klimamål, der på flere måder er indarbejdet. Særligt bearbejdet gælder delmålene: 3 Sundhed og Trivsel + 12 Ansvarligt forbrug og produktion + 13 Klimaindsats.

Det samlede projekt hviler dermed på en klar, bæredygtig strategi, der indeholder følgende 5 hovedpunkter: Øget fokus på materialevalg, Særlige tiltag for det pædagogiske arbejde – med sigte på FN’s klimamål, God udnyttelse af passivsolenergi og optimale dagslysforhold i grupperum og fællesfaciliteter, Stringent føringssystem og behovsstyret ventilationsanlæg, Valg af materialer og byggesystem i forhold til bæredygtige principper, drift og vedligehold, langtidsholdbarhed, fleksibilitet og genanvendelighed.