Sæbygårdsskolen - Renovering og udvidelse af skole i Frederikshavn

Bygherre:
Frederikshavn Kommune

Ydelse:
Kvalitetssikring af udviklingsplan og arkitektrådgivning

Type:
Ombygning/tilbygning af klasser samt faglokaler

Areal:
1960 m² nybygning / 2030 m² ombygning

Byggesum:
40 mio kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS Ingeniørerne

År:
2008 – 2010

Sæbygårdskolen er en skole i vækst. Skolen står overfor at skulle lægges sammen med en anden mindre skole i Frederikshavn Kommune, hvilket betyder at skolen får flere elever. I den forbindelse planlægges skolen at skulle fungere som en tre-sporet skole, hvorfor der opstår et behov for en udbygnings- og omstruktureringsproces af det samlede undervisningsmiljø.

Det øgede antal elever skaber et direkte behov for at udvide skolen med 9 klasseværelser samt en nybygning af faglokaler til billedkunst, håndarbejde og sløjd.

I skitseringen af udviklingsplanen er der lagt vægt på en generel opdatering af skolens fysiske rammer i forhold til kommunens overordnede kommissorium, skolens værdigrundlag, elevtalsprognoser samt de bygningsmæssige forhold – der er arbejdet med at opnå en mere optimal overordnet indretning, som vil komme skolens elever såvel som lærere tilgode. Denne nye struktur kan karakteriseres ved en afdelingsopdelt skole med vægt på gode og store fælleslokaler til alle og indebærer blandt andet et nyt mediatek som skolens omdrejningspunkt.

I etape 1 transformeres eksisterende faglokaler til nyrenoverede klasselokaler til overbygningen, i etape 2 opføres en ny indskolings- og SFO fløj samt et nyt Kreativt fagmiljø indeholdende fleksible lokaler til sløjd, håndarbejde og billedkunst. Etape 3 færdiggør udviklingsplanen med blandt andet et centralt beliggende pædagogisk servicecenter og lærerværelse.

Den kreative fagmiljøbygning tilbyder 5 undervisningssituationer bestående af 3 basis faglokaler til hhv. sløjd, billedkunst og håndarbejde samt et fleksibelt område, der kan stå i åben forbindelse med basislokalerne. Desuden er der en stor udendørs terrasse med adgang til udedepot og med siddetrapper mod og adgang til de 3 basislokaler. Terrassen kan overdækkes med sejl.