Rødvig Grønne Multihus - Vuggestue, børnehave, fritidsklub og multihal

Bygherre
Stevns Kommune

Type
Nyt multihus: vuggestue, børnehave, fritidsklub og multihal / 105% Energiproducerende

Ydelse
Arkitektrådgivning i totalentreprise. Konkurrenceforslag, brugergruppeinvolvering, projektering,
fagtilsyn + Arkitektrådgivning; tilretning af dispositionsforslag til multihal, LOAansøgning

Areal
3.800 m²

Byggesum
50 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere
JORTON, BayArch, Møller & Grønborg, MidtConsult

År
2010-2012

Multihus: vuggestue, børnehave, fritidsklub og multihal under samme tag
Multihuset er en integreret daginstitution, fritidsklub og multihal samlet i én energiproducerende bygning. Daginstitutionens grupperum er udlagt omkring et fælles torv, der grænser op til en stang i 2 etager indeholdende servicefaciliteter til institutionen samt fritidsklub på 1. sal. Knyttet hertil via en glasoverdækket mellembygning, der fungerer som ankomstrum for alle huset funktioner, ligger multihallen.

Hallen skal fungere i andre sammenhænge end en traditionel idrætshal og vil, fordelt over 3 plan, bl.a. indeholde sal, tribune, café, møderum/klubrum, bibliotekt- ind- og udlevering, omklædningsrum m.v. Her bliver god plads til leg og bevægelse, musik og dans. Multihallens aktiviteter trækkes med uden for bygningen med en udvendig amfi-scene i forbindelse med et aktivitetsområde, boldbaner og en multibane.

105 % energiproducerende
Projektet RødvigGrønneMultihus opfylder byggeprogrammets ambitiøse krav om at være 105 % energiproducerende.

Målsætningen har været at forene arkitektur, energivenligt og bæredygtigt design, såledesat det smelter sammen i en uadskillig enhed, hvor alle faktorer betinger hinanden. Elementer som solorientering,solafskærmning, tæthed, høj isolering, dagslysstyring, solceller og solfangere, lavenergibelysning, jordvarme og varmegenvinding, er således integreret i projektet.

Multihuset bliver et fyrtårn indenfor bæredygtigt byggeri, og det er bl.a. målet, at bygningen på sigt fremmer en miljørigtig adfærd hos primært husets brugere og de lokale borgere generelt.

Projektet blev udpeget som vinder, med følgende ord: ”Flot og fyldestgørende projekt, godt materialevalg og fint omfang. Et robust byggeri med flot arkitektur med bygningsstørrelser i byens skala.”