Reberbanen - 33 almene boliger i Viborg

BYGHERRE:
Boligselskabet Viborg

TYPE:
Opførelse af 33 almene familieboliger som etagebyggeri inkl. fællesarealer.

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektådgivning i totalentrepriseteam. Konkurrenceforslag, projektering, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning og fagtilsyn.

AREAL:
3200 m², 33 boliger

BYGGESUM:
36,5 mio. kr. ekskl. moms.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Thomas Andersen A/S, COWI

ÅR:
2018-2021

FOTO:
Thomas Andersen A/S

Attraktive almene boliger centralt i Viborg
Ved Reberbanen i Viborg har Pluskontoret Arkitekter i samarbejde med totalentreprenør Thomas Andersen A/S og ingeniørrådgiver COWI, opført 33 nye, almene boliger. Bebyggelsen er opført i 3 etager, i en forskudt L-formet bygning med altangange omkring et fælles gårdrum, som også deles med nabobygningen, der huser VUC.

I bebyggelsen er der 4 forskellige typer boliger, som varierer fra 55 m2 – 110 m2 og har 2-4 værelser. Alle boligerne har egen altan og er opført i tilgængelighedsniveau C. I boligerne er der skabt de bedst mulige rammer for dagligdagen og livskvaliteten for de kommende beboere, med fokus på at skabe gode, regulære rum i lyse og venlige materialer, med et godt dagslysindtag og et godt indeklima.

Materialetilpasning til både den ydre og indre kontekst
Bygningen placerer sig i en eksisterende kontekst domineret af bygninger i traditionsrig rød tegl fra forskellige epoker i områdets byudvikling. Ved at bruge en rød kvalitetsmursten med et levende spil på de udvendige facadeflader og klassiske hvide vinduer i samspil med en hvid pladebeklædning ved indeliggende altaner, indpasser afdelingen sig naturligt som en del af miljøet både langs Reberbanen, men i lige så høj grad i det bagvedliggende miljø omkring den eksisterende parkeringsplads ved kirkegården.

I det indre nærmiljø, hvor afdelingen i fremtiden kommer til at danne et afgrænset tæt gårdrum i samspil med VUC, erstattes brugen af mursten med lysere og mere refleksive materialer. Her introduceres lakerede og perforerede stålkassetter af strækmetal i rødlige nuancer i forskellige højder som den primære gårdfacadeflade foran altangangene. Disse fremstår som et markant grafisk pixeleret og luftigt element, hvilke på en gang bidrager til et varieret oplevet billede i gårdrummet, og bidrager ligeledes til, at etablere et let skærmet privathedsskel mellem det nære liv omkring boligernes ankomstside over til VUC’s indre opholdsarealer med store facader orienteret ud mod gården.

Et gårdmiljø til dagens gang – fælles ophold til beboere og studerende
I bebyggelsen er der flere gode muligheder for at mødes og opholde sig i de fælles udearealer. På bygningens tag er der anlagt en attraktiv tagterrasse, med direkte og niveaufri adgang fra trappetårnet. I gårdrummet etableres ophold, cykelparkering, affaldshåndtering samt mulighed for midlertidig parkering for en bus til handicapbrug. Her er der flere muligheder for ophold, hvor især siddetrappen midt i rummet, omgivet af græsfalder er et oplagt sted at mødes i mindre grupper eller større forsamlinger. I stueplan er der etableret parkeringsmuligheder for bebyggelsen beboere og i kælderetagen findes depot- og teknikrum.

Gårdrummet begrønnes og sammenbindes med gennemgående plantebede markeret med en stribe af rødt tegl. I bedene centralt i gårdrummet placeres klynger af træer til at danne rum og skygge. Facaderne begrønnes yderligere med klatreplanter på brystningsmuren til parkeringsdækket og på trappetårnet samt med enebærbuske i bede på terræn. Både træer og øvrig beplantning vælges ud fra deres farvemæssige samspil med den røde tegl og de røde nuancer i øvrigt.