OMEGA COMPANY HOUSE - Nyt bæredygtigt kontorbyggeri i Skejby

Bygherre:
NCC Property Development

Type:
Nybyggeri af bæredygtigt kontorfællesskab / DGNB Guld

Ydelse:
Vinder af konkurrenceforslag. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise, skitsering, projektering og fagtilsyn.

Areal:
7587 m²

Byggesum:

Tilknyttede rådgivere:
SPOT Architecture, NCC

År:
2018-2021 (afsluttet)

Fleksibelt kontorfællesskab
I samarbejde med SPOT Architecture og NCC Property Development har Pluskontoret Arkitekter tegnet et nyt, bæredygtigt kontorfællesskab på ca. 7600 m2 i Skejby. Området har længe været i rivende udvikling – og med letbanens indtog og byudviklingen i Lisbjerg, ligger samlingen af Company Houses mere centralt og lettilgængeligt end nogensinde før og er derfor et attraktivt sted for mange forskellige typer af virksomheder.

Omega Company House er disponeret så det på samme tid blander sig, inviterer indenfor og skaber sammenhæng. Plandisponeringen er overskuelig, rationel, kompakt og fleksibel, så huset kan tilpasses de behov fremtiden og fremtidens lejere bringer. Huset er frem for alt et imødekommende sted, hvad enten du er medarbejder i en virksomhed, gæst eller en del af driftspersonalet. Der er plads til fordybelse, fornyelse og eksperimenter – der er plads til at samle sig i store eller små grupper, holde møder i åbne rum eller afskærmede lokaler – med andre ord et aktivt og levende hus, der afspejler den moderne virksomhed uanset størrelse.

Imødekommende hus i 3 etager
Huset er disponeret i 3 fulde etager med et gennemgående atrium, der spænder gennem etagerne og danner et meget lyst og imødekommende ankomstrum. I stueetagen og synligt op gennem etager findes let tilgængelige mødefaciliteter og i stueetagen mod syd og sydvest findes det fælles kantineareal, delt op i mindre enheder. Foyer og kantineareal ligger i umiddelbar nærhed af hinanden – og vil med fordel kunne bruges i sammenhæng ved større arrangementer.

Det gennemgående atrium i bygningen er med til at skabe åbenhed helt fra forpladsen til arbejdspladserne på 2. sal. Internt danner atriet rammen om et inspirerende og varieret arbejdsmiljø, der understøtter ’naboskabet’ mellem de kommende virksomheder. Der er god plads og stor overskuelighed – og dermed grundlag for et robust og optimalt arbejdsklima til videreudvikling af tendenser som ’new ways of working’. Huset indeholder 4 enheder fordelt omkring det centrale ankomstrum. Hver enhed har øget fokus på optimale dagslysforhold så et minimumsbehov for kunstlys opnås.

Højt bæredygtigt niveau med fokus på FN’s Verdensmål
Omega Company House er bæredygtigt i ordets bedste forstand. Øget fokus på sociale relationer inde i bygningen (arbejdsmiljø + transparens + overskuelighed) flytter sigtekornet fra energieffektivitet og ventilation til mennesket og det (arbejds-) liv der leves i og omkring bygningen. Dertil kommer emner som materialevalg og indeklima, med såvel sundhedsmæssige som oplevelsesmæssige elementer. Husets disponering (dagslys + fleksibilitet) og materialevalg (lavt forbrug til drift og vedligehold) tilgodeser ligeledes ønsket om et økonomisk bæredygtigt byggeri.Strategien for bæredygtighed hviler på DGNB-ordningen med udvidet fokus mod FN’s verdensmål.

Det samlede projekt hviler dermed på en klar bæredygtig strategi indeholdende følgende hovedpunkter;
1. Øget fokus på social bæredygtighed = sociale relationer + arbejdsmiljø + naboskab
2. Særligt fokus på indeklima = akustik + temperatur + luftskifte + udsyn + overskuelighed
3. Valg af materialer og byggesystem i forhold til bæredygtige principper = fokus på drift & vedligehold + langtidsholdbarhed + fleksibilitet = totaløkonomisk ansvarlighed.
4. Udnyttelse af passiv og aktiv solenergi og optimale dagslysforhold.
5. Grønne tage og vandprojekt bl.a. til forsinkelse af regnvand

Alt sammen bidrager aktivt til et hus med et meget højt bæredygtigt niveau.

Bygning i genbrugstegl, aluminium og træ med facadeintegrerede solcellepaneler
Omega Company House Skejby opføres udvendigt primært i genbrugstegl, aluminium og elementer i træ. Teglfacader er valgt som det overvejende materiale pga. områdets generelle karakter, aluminium er valgt som et historisk træk fra området som flyveplads, og endelig er træ(paneler) valgt som modspil de to andre ’hårde’ overflader.

På udvalgt facade mod syd og sydvest etableres fuldt facadeintegrerede solcellepaneler som et særligt og synligt bevis på kontorhusets høje bæredygtige niveau – og ambition. Det samme gælder for de to indgange, hvor facaderne suppleres af grønne vægge på lodrette facader og regnvandsforsinkende bede/bassiner på vandrette flader.

Med det overordnede materialevalg søges et højt bæredygtigt niveau både når det gælder selve produkterne, men også set i lyset af et meget driftsvenligt vedligeholdelsesprogram. Så vidt muligt skal vælges produkter med dokumenteret bæredygtig profil og slidstærke overflader.