DØR 01 - Ny bæredygtig daginstitution, der skal certificeres til DGNB guld

BYGHERRE:
Københavns Kommune

PROJEKT:
Ny daginstitution i 2 etager med udeophold og legeplads på tagterrasse og i terræn

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise. projektering af institution og udearealer, herunder udarbejdelse af projektforslag, myndigheds- og udbudsprojekt inkl. landskab.

AREAL:
989 m² bygning og 845 m² udeareal inkl. tagterrasse

ANLÆGSSUM:
34,8 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Combi Byg, Spangenberg & Madsen, AB Clausen

ÅR:
2020-2022

Fotos:
Venligst udlånt af Combi Byg

En ny integreret daginstitution i Ørestad Syd
I udkanten af Ørestad Syd opføres en ny integreret daginstitution med plads til 80 børn fordelt på 5 børnegrupper. Ved udformningen af institutionens bygningsvolumen og facader har tilpasning og sammenhæng med nabobebyggelsen i kvarteret været vigtigt, samtidig med at institutionen skal fremstå med sit eget facadeudtryk og identitet. Der er således arbejdet med forskydninger i bygningsvolumenet, som deler bygningen op i mindre enheder; en enhed på 3 etager mod hovedankomsten og en enhed på 2 etager mod gårdrummet. Det sammensatte bygningsvolumen giver en L-formet bygning, som åbner sig ud mod det syd/vestvendte udeareal og dermed skaber en tæt kontakt mellem bygning og gård- og fællesrum.

Institutionens stueetage indrettes med aktive fællesrum, der henvender sig til det nære gårdrum og de øvrige omkringliggende udearealer. På etagen indrettes desuden to grupperum til børnehavegrupper, ligeledes med tæt kontakt til udearealerne. Derudover indeholder etagen lederkontor med samtalerum, personalestue, samt institutionens store produktionskøkken. På 1.salen indrettes 3 grupperum til vuggestuegrupper, samt et mindre fællesrum. Sammenhængen mellem etagerne formidles af en intern gangzone med indvendigt trapperum og elevator i bygningens ene side, og en udvendig trappe til legepladsen på den anden side. På etagen indrettes endvidere fællesdepoter og et vaskeri.

Institutionen er hertil også en profil-institution med fokus på natur og bevægelse, hvilket bl.a. kommer til udtryk i udformningen af institutionens udearealer, der aktivt inspirerer til aktivitet og bevægelse og er udformet med legebakker, balancekanter og lign. elementer med motoriske udfordringer for alle aldersgrupper.

En bæredygtig daginstitution certificeret til DGNB-guld
Daginstitutionen bliver opført ud fra bæredygtige principper i DGNB-systemet, der tager udgangspunkt i 5 kvalitetsområder; Proces, Miljø, Økonomi, Social og Teknisk kvalitet. Bygningen certificeres til Guld og opfylder 69,3 % af de samlede kriterier (Guld = min 65 %).

I projektets strategi for bæredygtighed er et øget fokus på materialevalg, indeklima og dagslysforhold, for at sikre et fast, lavt budget til drift og vedligehold. Derudover har der været et sigte på optimal udnyttelse af udearealerne, så institutionens tema om krop og bevægelse kan fastholdes på en pladsmæssig udfordret byggegrund. I den sammenhæng er bygningens tagterrasse bl.a. udnyttet, og bidrager til varierede udeoplevelser for både børn og personale.

Udearealer på terræn og tagterrasse
Institutionens uderum er opdelt med legeplads til vuggestuegrupperne placeret på bygningens tagflade og legeplads til børnehaven placeret på terræn. Både på tagterrassen og i terræn er der etableret forskellige aktivitets- og legeområder med varieret belægning og inventar, der giver mulighed for både det rolige ophold på siddekanter og på de bygningsnære opholdsterrasser, motoriske udfordringer på gummibakker og klatre- og balancebaner samt mere vild leg og fysisk aktivitet på asfaltbelagte flader.

Langs bygningsfacaden etableres opholdszoner på terræn, og på institutionens tagflade indrettes også teknikhus. Tagterrassen afskærmes med værn af lodrette trælameller, og tagdækket begrønnes med rektangulære plantebede der fungerer som rumdelere for tagdækkets forskellige aktiviteter. Også på terræn afgrænses lege- og aktivitetsområderne af plantebede, der beplantes med karakterfulde græsser og buske, bundbeplantning af bl.a. jordbær og løgplanter samt farverige og duftende stauder.