Ølbyvej/Voldgade, Struer Boligselskab - 184 almene boliger

Bygherre:
Struer Boligselskab, Afdeling 1

Adresse:
Ølbyvej, Voldgade, Solkrogen, 7600 Struer

Projekt:
Nytænkning og genopførelse af almen boligbebyggelse / Energiklasse 2020

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i TE: Konkurrenceforslag, projektering og fagtilsyn

Areal:
18.700 m², 184 almene lavenergi-boliger

Byggesum:
189 mio. kr. / 10.107 kr./m2 ex moms

Tilknyttede rådgivere:
Jørgen Friis Poulsen, NIRAS, HVAM Arkitekter, Green Sustainable Landscape (GSL)

År:
2012-2017 (ibrugtaget)

Foto:
Jesper Balleby

 

Landsbyggefond-støttet genopførelse af almene boliger, lavenergiklasse 2020
Projektet, som er vundet i totalentreprise, er fortsættelsen af en fysisk helhedsplan og ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden, som Pluskontoret tidligere har udført for boligselskabet.

Gennem genopførelsen transformeres og forvandles arkitekturens form og udtryk i respekt for den eksisterende bygningsmasses historiske træk, farvevalg og placering. Små forskydninger i etageblokkenes planløsninger giver karaktergivende variationer, der sammen med lys og skyggeforhold efterlader et afbalanceret skalaforhold mellem den enkelte etageblok og dennes boliger. Der tilføres nye boligtyper i form af tæt/lav-byggeri med det formål at kunne tilbyde flere forskellige boligformer og dermed udvide beboersegmentet og skabe et bredere fundament i afdelingens beboersammensætning.

Bæredygtig strategi
Den bæredygtige strategi for renoveringen af Struer Boligselskab Afd. 1 består af følgende hovedpunkter:
• Valg af byggeteknik, materialer, tæthed, lavt energiforbrug og fokus på genbrug
• Optimerede dagslysforhold og god udsigt = minimering af kunstlysbehov
• Enkle teknikløsninger = individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding = suverænt indeklima
• Livscyklusboliger der betyder at du kan finde attraktive boligtilbud, der passer til alle livets faser
• Stedets herlighedsværdi – den klassiske parkbebyggelse + nærhed + beplantning + udsigt

Renovering af udearealer – GSL/Pluskontoret
De eksisterende udearealer renoveres med respekt for det oprindelige parklandskab og den gode beliggenhed. Udearealerne aktiveres med fælles opholdpladser og private nærområder i tilknytning til boligerne. Regnvandsopsamling integreres som forsænkede gryder i landskabet.