Odder Sundhedshus - Nyt sundhedshus i VitaPark

Bygherre:
Odder Kommune og KommuneKredit (udlejer for 3 almene lægepraksisser)

Type:
Nyt sundhedshus

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Mulighedsstudier, udarbejdelse af byggeprogram og kravspecifikation, brugerprocesser med kommunalt personale og lægepraksisser, opfølgning under projektkonkurrence og bedømmelse

Areal:
4.400 m²

Byggesum:
66 mio. kr. ekskl. moms

Tilknyttede rådgivere:
Spectras

År:
2018-2020 (forventes opført i 2022)

Visualiseringer:
Friis & Moltke Architects

Nyt sundhedshus i Odder – en fælles indgang til kommunale og private sundhedstilbud
Odder Kommune og tre almene lægepraksisser i Odder har indgået en fælles aftale om at opføre et nyt sundhedshus, hvor byens borgere får én indgang til størstedelen af byens sundhedstilbud.

Det nye sundhedshus opføres i tilknytning til VitaPark, det tidligere centralsygehus i Odder, der i dag bl.a. huser en række sundhedsrelaterede kommunale afdelinger og private wellness- og sundhedsrelaterede lejere. Sundhedshuset kommer til at indeholde et kommunalt træningscenter og et kommunalt akut- og korttidsafsnit med 17 sengepladser samt tre private almene lægepraksisser. Projektet er udviklet i samarbejde mellem de offentlige og private parter, der også deler de ca. 4.400 m2 nogenlunde ligeligt.

Akut- og korttidspladser samt træningscenter
Det kommunale afsnit med akut- og kortidspladser udlægges som 18 sengestuer centreret omkring et fællesområde med opholdsfaciliteter, køkken og spisestue samt personalefaciliteter. Der er udarbejdet principper for indretning af sengestue og toilet/bad samt køkkenområde for at sikre de rette funktionssammenhænge samt optimalt arbejdsmiljø.
Træningscentret indrettes med to træningssale og tilknyttede behandlings-/samtalerum, personalefaciliteter og omklædning til brugerne samt et mødecenter med mødelokaler og café/venteområde.

Bygherrerådgivning – projektudvikling og afklaring af behov
De almene lægepraksisser lejer sig ind i bygningen, men projektets realisering har været afhængig af deres interesse og endelige accept, hvorfor projektet er udviklet med grundig inddragelse af såvel tilknyttet kommunalt personale som de enkelte lægepraksisser.

På baggrund af inddragelsen af sundhedshusets kommende brugere er udarbejdet funktionsdiagrammer for de kommunale arealer samt hver af de tre lægeklinikker suppleret af principplaner for udformning og indretning af ønskede konsultationsrum og sengestuer. De forskellige funktioner deler fælles central ankomst, hvorfor indgang, synlighed og adgang har haft stort fokus ved vurdering og efterfølgende bearbejdning af konkurrenceforslagene.

Som grundlag for udvikling af byggeprogram og øvrigt udbudsmateriale har vi arbejdet med volumenstudier og undersøgelser af muligheder for etablering af sundhedshuset som nybyggeri i kombination med private boliger i en del af parken samt med om- og tilbygning af den eksisterende bygningsmasse. Dette som udgangspunkt for den politiske beslutningsproces omkring projektets endelige karakter.

Udbud i 2-faset totalentreprisekonkurrence med forhandling
Pluskontoret Arkitekter har i konkurrencefasen bistået med vurdering af de bydendes konkurrenceforslag og medvirket til at fastholde krav og ønsker fra udbudsmaterialet gennem kommentarer til videre bearbejdning i det endelige konkurrenceprojekt. Under den afsluttende forhandling har der været særligt fokus på at sikre de rette løsninger for de 3 lægepraksisser, som udgangspunkt for endelig aftale mellem alle involverede parter.

Projektkonkurrencen blev vundet af totalentreprenør KG Hansen med Friis & Moltke Architects og NIRAS rådgivende ingeniører.