Kvartershus - Løget By

Bygherre:
AAB Vejle

Adresse:
Løget Høj 2, 7100 Vejle

Type:
Nyt kvartershus (kulturhus)

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, beboerproces, programmering, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

Omfang:
610 m²

Byggesum:
10 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Søren Jensen rådg. ing.

År:
2011-2012

Præmieringer:
Vejle Kommunes Arkitekturpris “Vejle-Prisen” 2012

Nyt kvartershus Løget By – Tildelt Vejle Kommunes arkitekturpris ”Vejle-Prisen 2012”
Det har længe været et ønske at få et kvartershus i Løget By, hvor alle beboere fra boligområdet og de tilstødende villakvarterer kan mødes.

Huset er organiseret som en bygade med et ankomsttorv med lektiecafé, café og køkken ved hovedindgangen. Herfra er der adgang til aktivitetslokaler og sale, der kan adskilles eller slås sammen ved hjælp af store skydedøre. En indre gade giver adgang til varierende kontorer og mødelokaler samt toiletter, og flere indgange til huset sikrer, at forskellige aktiviteter kan foregå på samme tid uden at genere hinanden. Kvartershuset rummer bl.a.

  • Aktivitetsrum til motion, dans, banko m.v.
    Faciliteter til dagplejere og aftenskole
  • En stor festsal, der kan deles i tre uafhængige enheder med egne tilknyttede mini-anretterkøkkener
  • En bemandet café, hvor beboerne kan mødes
  • Kontorer og mødelokaler til ”hjerterum”, projektleder af social helhedsplan, sundhedsplejerske o.l.

Nyt image til bydelen
Kvartershuset er opført som en kick-start på den omfattende renovering af boligområdet Løget By. Huset er som et vartegn med til at forme områdets nye ansigt udadtil, og er placeret synligt ved en af de større indfaldsveje til bydelen – på kanten af boligområdet, midt mellem de to afdelinger, der er fælles om huset.

Bygningen har grønt tag, af hensyn til de omkringliggende boligblokke, hvor man fra de øverste etager kan se ned på taget. Indvendigt i café og festsal giver akustikregulerende vægge med lodrette trælister karakter til bygningen og en hyggelig stemning.