Døgninstitution Frederikshavn - Børn og unge

Bygherre:
Frederikshavns Kommune

Adresse:
Suensonsvej 1, Frederikshavn

Type:
Ny døgninstitution til anbragte unge – 16 døgnpladser, fællesfaciliteter, værksteder og uderum / Energiklasse  2020

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerinddragende proces, projektering, byggeledelse, fagtilsyn

Areal:
900 m²

Byggesum:
10 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2011-2014 (ibrugtaget)

Ny døgninstitution – et hjem til anbragte børn
Den nye døgninstitution i Frederikshavn er opført for at kunne tilbyde anbragte børn i alderen 10-18 år et trygt hjem i tidsvarende rammer til ophold af varierende varighed.

Projektet tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og baggrund, og indeholder et antal varierede værelsestyper med forskellige grader af fællesskab. Dertil kommer et nuanceret udbud af værkstedsfaciliteter og andre udfoldelsesmuligheder, så livet og stemningen i huset kan afspejle beboernes interesser synligt. Rum og funktioner til personalet er integreret i planløsningen, så disse indgår ligeværdigt og synligt i det daglige liv henover døgnets 24 timer.

Hjemlighed med ’wow’-effekt
Vigtigt i processen har været at frembringe rumligheder og funktioner med muligheder som ’de andre ikke har’ – dvs. som kammerater med såkaldte ’almindelige’ familier synes er ekstra fedt, når de kommer på besøg eller cykler forbi. Derudover har det været vigtigt at fokusere på og fastholde begrebet ”hjemlighed”, da institutionen skal fungere som hjem for de unge under opholdet, som kan være af meget varierende tidsperioder. Fællesrum på hver etage er fleksibelt indrettet med skydevægge, så de kan deles i mindre enheder. Nicher og sprækker i husets indre sikrer at man kan være alene, men alligevel i fællesskabet med en vis lydmæssig kontakt. Det er således muligt at trække sig tilbage og fordybe sig, samtidig med at man kan følge med i, hvad der foregår i huset.

Bæredygtig strategi – energiklasse 2020
Huset er planlagt med en klar bæredygtig strategi, så materielevalg, resourceforbrug og høj lavenergiklasse opnås, og så drift og vedligehold sikres faste lave omkostninger.