Novo Nordisk Måløv - Nyt kontorhus og laboratorier

BYGHERRE:
Novo Nordisk

PROJEKT:
Nybyggeri af kontorhus til ca. 360 medarbejdere og laboratorier i 4 etager, samt underjordisk forbindelsesgang til eksisk. bygning

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentreprise; Projektering af udførelsesprojekt, IKT-ledelse, projektopfølgning

AREAL:
5500 m2

BYGGESUM:
ca. 128 mio. kr.

TEAM:
Combi Byg, JL Engineering

ÅR:
2022 – 2023

Imødekommende hus 4 etager
I forbindelse med øgede aktiviteter har Novo Nordisk haft behov for kapacitetsudvidelse. På grunden i Måløv nedrives en eksisterende bygning og der opføres en ny bygning med udseende som nabobygningen B2. Pluskontoret er arkitekt- og landskabsarkitektrådgtiver på projektet i udførelsesfasen og har bl.a varetaget
projektering, IKT-Ledelse og projektopfølgning.

Bygning A2 er en fritstående skalmuret bygning i 4 etager inkl. fuld kælder, samt underjordisk forbindelsesgang til eksist. bygning B2.

Bygningen indeholder:
• Stueetage med laboratorier, kontorer, mødelokaler, caféområde, toiletter, m.v.
• 1. og 2. sal med kontorer, mødelokaler, toiletter, m.v.
• Kælder med omklædning, toiletter, teknikrum m. kølefacilteter og plads for fremtidige klimafaciliteter, m.v.
• På taget er der etableret solceller.
• Desuden omfatter projektet også belagte arealer og retablering af grønne områder omkring den nye bygning.

Plandisponeringen er overskuelig, rationel og fleksibel, så huset kan tilpasses de behov husets medarbejdere efterspørger. Frem for alt, er huset et imødekommende sted, hvad enten du er medarbejder, gæst eller en del af driftspersonalet. Der er plads til fordybelse, plads til at samle sig i store eller små grupper, holde møder i åbne rum eller afskærmede lokaler – med andre ord et aktivt og levende hus, der afspejler en moderne virksomhed.

Huset er disponeret i 4 fulde etager med et atrium i stueplan, der danner et imødekommende ankomstrum og danner rammen om et inspirerende og varieret
arbejdsmiljø, der understøtter ‘naboskabet’ mellem kontorer og laboratorier.