Naturpark Amager - Evaluering af projekt

Bygherre:
Naturstyrelsen og Nordea-fonden

Adresse:
Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Dragør Sydstrand, København

Type:
Evaluering af Naturpark Amager

Ydelse:
Landskabsrådgivning og konsulentbistand i forbindelse med evalueringen af Naturpark Amager

Areal:
3500 hektar

Byggesum:
2 mio kr.

Tilknyttede rådgivere:
Ineva, Ferdio

År:
2018-2023

Naturpark Amager
I Københavnsområdet udvikles en gigantisk naturpark midt i byen. Naturpark Amager er et stort projekt, som vil berøre mange mennesker. For at vurdere effekterne af projektet har Naturstyrelsen og Nordea-fonden igangsat en evaluering af, om projektet når sine mål.

Konsulentvirksomheden Ineva har vundet evalueringsopgaven. Evalueringen skal forholde sig til projektets konkrete tiltag og belyse, om de har den ønskede effekt, bl.a. med henblik på at bidrage med erfaring til andre naturparker, nationalparker, rekreative områder m.v.

Evalueringen
Der lægges ud med at etablere en såkaldt ”baseline” for naturparken, dvs. en aktuel status for antallet af besøgende, kendskabet til naturparken, engagement af forskellige målgrupper, aktiviteter m.m. i parken.

Gennem en kombination af interviews, observationer, tællinger, workshops m.m. følges udviklingen løbende frem til en endelig status i 2023, der vil danne grundlag for at vurdere udkommet af projektet og effekten af dets forskellige tiltag. Resultaterne vil blive offentliggjort og formidlet.

Teamet
Ineva gennemfører evalueringen og understøtter viden til udvikling. Pluskontoret Arkitekter bidrager med faglig viden og forståelse af den kontekst, som Naturpark Amager fungerer i og søger at udvikle. Virksomheden Ferdio leverer infografikker og visualiseringer af kompleks data og viden.