Musikcentralen - Nyt ungemiljø og spillested i Grindsted

BYGHERRE:
Billund kommune

ADRESSE:
Tinghusgade 9B, 7200 Grindsted

TYPE:
Til- og ombygning af spillested og ungemiljø i Grindsted med bl.a. koncertsal, kreative værksteder og musikskole.

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, projekterings- og IKT-ledelse, projektforslag, myndighedsprojekt,
udbudsprojekt og fagtilsyn.

AREAL:
1416 m²

BYGGESUM:
16,4 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Hundsbæk & Henriksen, Gade & Mortensen Akustik

ÅR:
2020-2021

Multibrugerhus med sin egen karakter
Billund Kommune har længe ønsket at forbedre undervisningsfaciliteter for Kulturskolens Musikskole og Lynghedeskolens afd. Søndre. Faciliteterne er i dag placeret på den gamle varmecentral ved Magion. Samtidig skal kommunens behandlingstilbud centraliseres, hvilket frigør arealer i Magion, der inddrages til projektet. Projektets overordnede vision har været at skabe et kultur- og ungested for Grindsted og omegn, som favner både den formelle og den uformelle fritid, i et skole- og et kultur-ben. Målet har været dels at opgradere musikfaciliteterne i nogle rammer der appellerer til aktivitet og ophold i mellemrummene, dels at skabe et koncertsted i Grindsted og gøre plads til værkstedsfunktioner, der kan indtages af flere ‘værter’. Med ‘sharing’ som agenda er en stor palet af ønsker og aktører bragt ind i en fælles ramme.

Musikalsk hotspot
Musikcentralen er opstået omkring en tidligere varmecentral, hvor det højloftede rum er udnyttet til koncertsal. Koncertsalen forbliver i den oprindelige varmecentral men udvides og optimeres til mere fleksibel anvendelse til akustiske og elektriske koncerter, dans, samspil m.v. for op til 350 personer. Koncertsalen skal efter ombygningen, sammen med de nyetablerede tilknyttede nærområder, tilbyde attraktive, fleksible og lydmæssigt formidable rammer, som skal fastholde Musikcentralen som byens musikalske hotspot.
Den primære funktion som musikskole og spillested stiller særlige krav til det akustiske miljø – og akustiske virkemidler integreres i projektet som karaktergivende elementer. Ved at gøre en dyd ud af nødvendigheden vil disse elementer bidrage med materialitet, form og farver i indretningen.

De unges sted
Med nye tilføjede funktioner og et særligt fokus på at skabe forbedrede rammer til de unge i byen skal Musikcentralen have en uformel stemning og ungdommelig karakter – samtidig med at rammerne skal være tiltalende for en meget bred brugergruppe.

Musikcentralen skal være et identitetsskabende alternativ til de øvrige kultur- og idrætsfaciliteter i Grindsted – og det skal afspejles i stedets sjæl og indretning.
Som nabo til Søndre Skole, MAGION Kultur- og Idrætscenter, samt campusområdet i Grindsted skal den nuværende utidssvarende musikskole Musikcentralen om- og udbygges til et moderne unge- og kulturmiljø. Opdaterede faciliteter til musikundervisning, -studier, koncertsal og værkstedsområde med makerspace kombineret med et uformelt miljø med plads til alle, skal give de unge i byen et sted at mødes og være sammen uafhængigt af uddannelse og fritidsinteresser.