Møllevangen, AAB Vejle - Helhedsplan og beboerproces

Bygherre:
AAB Vejle

Adresse:
Koldingvej, Egevang, Ellevang, 7100 Vejle

Projekt:
Fysisk helhedsplan for renovering af alment boligområde opført 1950-58

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Arkitektrådgivning, beboerdemokratisk proces, helhedsplan, ansøgning til LBF, udbud i totalrådgivning

Areal:
40 boligblokke, i alt 618 almene boliger – ca. 46.000 m²

Byggesum:
Ca. 356 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:

År:
2008-2014 (igangværende renovering)

96% ja-stemmer til helhedsplanen “Møllevangen i fremtiden”
Der lød et rungende ‘JA’ til helhedsplanen for renovering af området fra alle de fremmødte beboere i Møllevangen afd. 17.

Forud for afstemningen har Pluskontoret Arkitekter i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og AAB Vejle gennemført en flerårig beboerinvolverende inddragelsesproces, der har dannet fundamentet for Helhedsplanen “Møllevangen i fremtiden”.

Metodetilgangen i beboerprocessen er en anerkendende tilgang, hvor det handler om at tage udgangspunkt i det, der virker – og lade det udgøre fundamentet fremadrettet. Der har bl.a. været afholdt en serie af programmerende beboerworkshops, studietur for afdelingsbestyrelsen samt en række åbent hus-arrangementer.
Senest har en totalrenoveret prøvelejlighed været fremvist som bemandet 1:1 udstilling, hvor interesserede beboere havde mulighed for at se og opleve de fremtidige forhold.

Nænsomt bygningsbevarende tilgang til renovering 
Møllevangen er et tidstypisk og kvalitetsfuldt eksempel på god hverdagsarkitektur – en klassisk solorienteret stokbebyggelse opført i rødt tegl med saddeltage i røde vingetegl tilsat en mangfoldighed af variationer – indgangspartier, hvide kviste, karnapper og altaner – landskabeligt anlagt med en grøn og åben parkkarakter.

Helhedsplanen indeholder totalrenovering af alle badeværelser – hvoraf en stor del udvides, alle vinduer og altandøre udskiftes, opgangene moderniseres og udearealerne får et samlet løft bl.a. med bedre opholdsfaciliteter til alle aldersgrupper samt forbedrede parkeringsforhold.
Dertil kommer en række nye boligtilbud i form af lejligheder i to etager, lejligheder indrettet med rummelige køkken-alrum, lejligheder med direkte adgang til egen have og varierende tilgængelige boliger med elevator-adgang.

Som en del af helhedsplanen har Pluskontoret Arkitekter også udarbejdet et skitseforslag til ombygning af en eksisterende varmecentral til et nyt fælleshus.

Renoveringen af Møllevangen er, på baggrund af helhedsplanen og Landsbyggefondens tilsagn om støtte, udbudt i totalrådgivning og er aktuelt under udførelse.