Modelprogram for daginstitutioner i Vejle Kommune - Stedsspecifikt, teknisk og pædagogisk

Bygherre:
Vejle Kommune

Projekt:
Modelprogram for daginstitutioner

Ydelse:
Bygherrerådgivning, procesledelse, arkitektrådgivning

Areal:
Ca. 1350 m², 150 børn

Tilknyttede rådgivere:
Kuben Management

År:
2017

Modelprogram i tre afsnit: Stedsspecifikt, teknisk og pædagogisk
Vejle Kommunes Børn & Unge-afdeling stod i en situation, hvor man kunne se, at der ville blive behov for at bygge op til 6 daginstitutioner indenfor den nærmeste årrække. Det var derfor oplagt at udarbejde et byggeprogram, som kunne bruges i alle projekter.

Det stod hurtigt klart, at der var en række elementer, som ikke kunne klarlægges uden et konkret sted. Disse forhold adresseres i det ”Stedsspecifikke Modelprogram”.

Det ”Tekniske Modelprogram”, der fastholder kvalitetskrav til byggeriet, er udarbejdet i samarbejde med afdelingen for Teknik & Miljø for at være samstemmende med kommunens øvrige standarder for byggeri.

Alle øvrige forhold blev fastholdt i det ”Pædagogisk Modelprogram”, herunder forhold vedr. pædagogiske og arkitektoniske visioner, disponering af byggeriet samt krav og ønsker til funktionerne i daginstitutionen.

Komprimeret proces
Det Pædagogiske Modelprogram blev udarbejdet i et bredt samarbejde mellem en række af Børn & Unge-forvaltningens ressourcepersoner, en række daginstitutionsledere samt rådgivere fra Kuben Management og Pluskontoret Arkitekter. Der har været afholdt en mindre proces i form af seks møder, hvoraf det ene var et dialogmøde for alle daginstitutionsledere i Vejle Kommune.

Brugbart værktøj
Bygherre og projektleder Per Larsen ved Vejle Kommune B&U udtaler:

“Modelprogrammet er et meget brugbart værktøj. Vi har allerede brugt modelprogrammet i flere institutioner. Det har hjulpet os til at fastholde de pædagogiske tanker, og vi er kommet lettere igennem de efterfølgende processer.”

Byggeriet organiseres efter aldershjul-tanken, hvor daginstitutionen opdeles i en vuggestuedel og en børnehavedel. Vi sikrer fleksibiliteten i institutionen ved at etablere fleksible baserum/grupper centralt i institutionen, der kan omdannes fra hhv. vuggestue til børnehave og omvendt. Derudover er ét af grupperummene i børnehavedelen beregnet til en før-skole-gruppe.