Menighedsfakultetet - Tilbygning med undervisningslokaler, kontorer og fællesrum

Bygherre:
Menighedsfakultetet, Dansk Ethiopermission og Israelsmissionen

Opgavetype:
Undervisning og administration, Tilbygning.

Ydelse:
Totalrådgivning

Areal:
ca. 750 m²

Byggesum:
10 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører

År:
2010-2011

Menighedsfakultetet er en kristen organisation, der har til huse i bygninger på Katrinebjergvej i Århus. Menighedsfakultetet udgør et alternativ til teologiuddannelsen på de danske universiteter og ønsker at fremme mission, vækst og fornyelse i kirken gennem akademisk, teologisk forskning og uddannelse.

Gennem en udvidelse af det eksisterende byggeri ønsker Menighedsfakultetet at skabe rum til et samarbejde med DEM og DIM – to kristne missionsforeninger. Visionen med samarbejdet er at skabe inspiration og synergi mellem YM-selskaberne (DIM & DEM) og Menighedsfakultetet – for eksempel med henblik på fælles seminarer og lignende arrangementer i fællesskab. Desuden satses på en synergieffekt i forhold til et administrativt samarbejde.

I tilbygningen skal undervisningrum, seminarrum, kontorarealer, fællesrum, tekøkken, spisekrog og
kopirum etableres. I alt ca. 700m².