Boliger i Sejet - 18 nye seniorvenlige boliger

BYGHERRE:
HAB54 v/ Bolig Horsens

ADRESSE:
Sejet, 8700 Horsens

TYPE:
Nybyggeri af 18 almene boliger inkl. udearealer

YDELSE:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsrådgivning, projekteringsledelse, IKT-ledelse, disponering og projektering, udbud i hovedentreprise, byggeledelse og fagtilsyn

AREAL:
1.500 m2 bygning, 7.706 m2 grund

BYGGESUM:
24 mio. kr. inkl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
D.A.I.

ÅR:
2020-2023

Et seniorvenligt naboskab
I udkanten af landsbyen Sejet opfører Horsens Andelsboligforening af 1954 en tæt-lav rækkehusbebyggelse med 18 almene seniorvenlige boliger. Rækkehusene opføres i 6 klynger med intern fordelingsvej, offentlig tilgængelig stiforbindelse samt en regnvandssø på grunden. Klyngerne tilpasser sig omgivelserne – de følger terrænet og holdes nede i skala med kun 2-4 boliger i hver. Tagformen giver en yderligere underinddeling og fremhæver det enkelte hus. Bebyggelsens disponering sikrer en velfungerende infrastruktur kombineret med private opholdsområder og udsigtskiler.

Den nye almene boligbebyggelse er designet til det gode liv og det gode naboskab. Hverdagen gøres let – også hvis man skulle blive dårligt gående. De 18 boliger er i et plan med seniorvenlig indretning med hhv. 2 og 3 værelser. Generelt er boligerne rummelige, og der er indtænkt plads til eventuelt brug af rollator eller kørestol. Tilsvarende er de nære udearealer indrettet til at sikre let adgang til boligen kombineret med gode rammer for uplanlagte møder med naboen.

Regvandshåndtering giver kvalitet til bebyggelsen
Regnvand føres i varierende åbne vandrender mellem bygninger og langs vejen til de grønne arealer. Her er vandrenden udformet som en naturligt bugtet lavning med sten og vild beplantning, og fungerer som nedsivning og forsinkelse. Overskydende vand føres videre herfra til en permanent regnvandssø med opstuvningsbassin i grundens ene hjørne. Med permanent vandspejl får søen rekreativ karakter. Langs åbne regnvandsgrøfter og på skråninger omkring regnvandssøens prioriteres enggræs og vild beplantning som et biodiverst supplement til øvrige klippede arealer.