Lund Have - 37 tryghedsboliger i Horsens

BYGHERRE:
Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 (AAB Horsens)

ADRESSE:
Alidasvej, 8700 Horsens

TYPE:
Nybyggeri af 37 tilgængelige almene boliger og tilhørende fællesarealer i tilknytning til plejecenter
Tamdrupcentret i Lund ved Horsens

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning i totalentrepriseteam. Skitsering og projektering f.o.m. dispositionsforslag, projekteringsledelse, udarbejdelse af udlejningsmateriale, fagtilsyn og
projektopfølgning

AREAL:
3626 m2 – 37 boliger

ENTREPRISESUM:
52,3 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Dansk Boligbyg og NIRAS

ÅR:
2020-2021

KATEGORIER:
Tryghedsbolig, Plejecenter, Plejehjem, almene boliger

Lund Have handler om naboskab for mennesker på 60+. Bebyggelsen ligger vest for plejecenteret Tamdrupcenteret og består af 37 tryghedsboliger. Tryghedsboliger er almene familieboliger til personer over 60 år, som har behov for tilknytning til et plejehjem. Til boligerne er der også tilknyttet en social vicevært, der har til opgave at hjælpe de ældre.

Boligerne indrettes til at ældre borgere kan blive boende i boligerne længere end i sædvanlige familieboliger. Der tages hensyn til tilgængeligheden til boligen og muligheden for at bevæge sig rundt med hjælpemidler ligesom hensigtsmæssig indretning og størrelse af badeværelser har særlig fokus. Boligerne i Lund vil fungere i samspil med plejecentret, og beboerne kan benytte plejecentret forskellige tilbud og aktiviteter. Centralt i den nye bebyggelse opføres et orangeri, som nært fællesområde. Det vil beboerne på plejehjemmet ligeledes kunne benytte.

Boligerne opføres som mindre huse med 2-3 boliger på ca. 100 m2 i ét plan. I boligerne er der gennemlyst køkken-alrum, 2 værelser, bad og toilet, gang og entre. Alle boligerne er indrettet i tilgængelighedsklasse C, med plads til kørestol og niveaufri adgang til boligerne. Bebyggelsen er nærmest sin egen lille bydel, i huse placeret omkring et grønt område med gode opholdsmuligheder. Bebyggelsen opføres primært i tegl og træ og ligger i et kuperet terræn, hvor den enkelte bolig vil træde tydeligt frem. Boligerne er forsynet med terrasser, p-plads og skure. Stier og passager etableres i området og skaber gennemvej i det omkringliggende nærområde. Det skaber samlet et åbent, overskueligt og nært naturmiljø til alle. Et tryghedsskabende element til beboerne og besøgende. Der er valgt beplantning med stor biodiversitet, som giver et godt levegrundlag for forskellige dyre- og plantearter.

Bæredygtighed har været et stort fokus på byggeriet og kommer bl.a. til udtryk gennem et velovervejet materialevalg, lavt energiforbrug i boligerne og fokus på biodiversitet i udearealerne, som giver et godt levegrundlag for forskellige dyre- og plantearter. I de omgivende udearealer etableres desuden et regnvandsbassin og dele af en nu rørlagt å fritlægges.