Liseborg Bakke - 55 lavenergi rækkehuse

BYGHERRE:
Boligselskabet VIBORG

ADRESSE:
Liseborg Bakke, 8800 Viborg

TYPE:
Opførelse af nyt alment boligområde

YDELSE:
Bygherrerådgivning: Arkitektrådgivning, programmering, udbud, bedømmelse og kontrahering, projektopfølgning under projektering og udførelse

AREAL:
55 rækkehuse

BYGGESUM:
63,5 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
d.a.i. arkitekter ingeniører

ÅR:
2014-2017 (ibrugtaget)

På en ny-udstykning i Viborg er opført 55 lavenergi rækkehuse for Boligselskabet VIBORG. Rækkehusene er udført i én etage i fire forskellige størrelser, 90-115 m², og overholder energiklasse 2015 alene ved passive tiltag. Bebyggelsen er opført i 3 etaper.

Der er etableret et attraktivt boligområde med funktionelle, tilgængelige og indbydende boliger med et højt kvalitetsniveau i materialevalget og et gennemarbejdet/overbevisende arkitektonisk udtryk.

Der er indgået en social partnerskabsaftale med Viborg Kommune, der betyder, at boligerne er indrettet, så beboere kan bo længst muligt i eget hjem. Dette betyder, at de enkelte boliger er indrettet med stor fokus på tilgængelighed.

Bygherrerådgivning 
Pluskontoret varetog bygherrerådgivningen i forbindelse med programmering og udbud af opgaven i totalentreprise. Gennem en møderække med bygherren er udarbejdet byggeprogram som grundlag for projektet. Udbud samt al kommunikation med de konkurrerende teams er foregået digitalt via projektweb.

Bygherren har været yderst tilfreds med processen:

Vi oplever samarbejdet med Pluskontoret som professionelt, ukompliceret og meget tilfredsstillende. Der er positiv dialog om projektet og en rigtig god fremdrift i løsningen af opgaver. Pluskontoret har et godt overblik over og ansvarsfølelse for det fulde projekt og en forståelse for helheden i byggeriet. 

En af de store fordele ved Pluskontoret som bygherrerådgiver er, at vi som bygherre har den personlige kontakt til enkelte nøglepersoner i virksomheden, som kan trække på input fra den store medarbejderstab med forskellige ekspertiseområder, som Pluskontoret råder over. Derved oplever vi at modtage kvalificeret rådgivning på hele spektret i byggeprocessen, og der er sikret hurtig respons på opståede problemstillinger”, udtaler Dianna Handberg, projektleder i Boligselskabet VIBORG