Lilleskolen i Odense - udviklingsplan

Bygherre:
Lilleskolen i Odense

Adresse:
Blåbærvej 43-45, 5260 Odense S.

Type:
Udviklingsplan for fremtidige byggeprojekter på Lilleskolen Odense

Ydelse:
Arkitektrådgivning / Bygherrerådgivning

Areal:
Etape 1: nybyg 400kvm/ Etape 2: ombygning 2000kvm og tilbygning 300kvm

Byggesum:
Etape 1: 8 mio.

År:
2000-2020

Lilleskolen Odense vokser
Siden år 2000 har Pluskontoret Arkitekter været rådgivere for Lilleskolen Odense, der har til huse i en gammel firelænget gård, som er ombygget til skole. Gennem årene har Lilleskolen gennemgået en omfattende fysisk udvikling i takt med at der har været luft i budgettet hertil. Nu er man klar til en ny runde af byggeopgaver med henblik på at få flere kvadratmeter til rådighed og blive endnu skarpere på sammenhængen mellem pædagogik og faciliteter.

Omfattende helhedsplan i år 2000 og ny multisal i 2012
I år 2000 udarbejdede Pluskontoret Arkitekter en helhedsplan for skolen, der rummede en mulighed for om- og tilbygning af skolen i flere etaper. Der er således blevet bygget i både 2002, 2007, 2011 samt 2013. Herunder ombygning af den eksisterende tagkonstruktion til undervisningslokaler, tilbygning af fællesarealer og grupperum, etablering og indretning af faciliteter til medarbejdere, etablering af køkken, dramasal og naturfagslokale samt en multisal på 500 m2 til skolen, som blev indviet i 2012.

Fremtidssikring af Lilleskolen gennem strategisk udviklingsplan i flere etaper
I år 2018 har Pluskontoret Arkitekter udarbejdet en udviklingsplan for skolen. Formålet med udviklingsplanen er at planlægge de nært forestående projekter for skolen, samtidig med at der udarbejdes en større strategisk udviklingsplan, der skal fremtidssikre og løfte Lilleskolen Odense på længere sigt.

Udviklingsplanen rummer 4 etaper:

  • Etape 1: Tilbygning af et faghus til billedkunst, håndværk & design samt naturfag
  • Etape 2: Om- og tilbygning af hovedbygningerne mhp. generelt at udvikle undervisningsmiljøer, herunder at få større klasselokaler og fællesrum samt optimere adgangsforhold, garderobe og toiletfaciliteter. Udvidelse af køkken til læringskøkken. Tlbygning af projektrum / forårsSFO til stuehus
  • Etape 3 og 4: Tilkøb af naboejendom samt brug af den eksisterende bygning midlertidigt, indtil man er klar til at bygge endnu et nyt hus til medarbejderfaciliteter eller evt. nye fag der måtte komme i fremtiden