Læssøesgade Skole - Lokaler til Håndværk & Design

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

ADRESSE:
Læssøesgade 24, 8000 Aarhus C

TYPE:
Ombygning af eksisterende lokaler til Håndværk & Design

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, udbud i fagentreprise, byggeledelse

AREAL:
250 m² ombygning samt nye udearealer

BYGGESUM:
3,7 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Lars Lindgaard rådgivende ingeniører

ÅR:
2015-2017

FOTOS:
Jesper Balleby

 

 

Håndværk & Design-lokaler i fredet bygning
Som en del af Aarhus Kommunes RULL-projekter, Rum til Leg og Læring, har man arbejdet med at udvikle et koncept for lokaler til det nye fag Håndværk & Design. Læssøesgade skole var en af de udvalgte skoler.

Det nye fag medførte udfordringer både lokalemæssigt, men også pædagogisk, da det sjældent er de samme lærere, der underviser i håndarbejde og i sløjd. Der var derfor behov for plads til at undervise to klasser på samme tid med to lærere med faglige kompetencer fra hhv. sløjdfaget og håndarbejdsfaget. Der var ligeledes behov for adskillelse mellem rene og snavsede miljøer til bearbejdning af hhv træ og tekstil, samtidigt med at der skulle være mulighed for skærpet tilsyn på tværs af lokalerne.

Nyt sammenhængende, zonedel lokale
Håndværk & Design-lokalet er etableret i kælderen, hvor der før var et stort sløjdlokale, med nærhed til klubben. Det nye lokale er indrettet i en sammenhængende, zonedelt rumlighed, inspireret af den rå materialeæsterik, som kendetegner sløjdlokalet, hvilket har skabt et Håndværk & Design-lokale, der inspirerer til kreativitet og udfordringer.

Lokalet er opdelet i et finværksted og et grovværksted. Finværkstedet med formidlingsområde er etableret tættest på klubben, mens grovværkstedet med maskinrum har udgang til udeværksted. Der er en høj grad af transparens internt mellem værkstederne, mod gang, klub og mod udearealet.

Der blev etableret et råt og slidstærkt udeværksted i direkte og niveaufri forbindelse med lokalet – et gårdrum, som også kan benyttes i andre sammenhænge på skolen. Udeværkstedet er etableret som et defineret nedsænket område med siddetrappe og overdækket areal med arbejdsborde og udedepot.

En dobbelttime i byens bedste Håndværk & Design-lokale
Den dag Pluskontoret genbesøgte Læssøesgade Skole sammen med fotograf Jesper Balleby, var 4. og 5. klasse i gang med forskellige aktiviteter: I finværkstedet var nogle elever i gang med at designe en knagerække, mens andre var ved at lave prototyper på maskinerne i grovværkstedet. I udeværkstedet var udvalgte elever sammen med underviser John Jensen i gang med at smede jern til knageprojektet ved smedjen, der var stillet op med blæsebælg og ambolt.

Vi har byens bedste Håndværk & Designlokale”, lød det fra John Jensen.