Laden - Beboerhus i Toveshøj

BYGHERRE:
Brabrand Boligforening

ADRESSE:
Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand

PROJEKT:
Om- og tilbygning af beboerhus i Toveshøj, Aarhus.

YDELSE:
Arkitektrådgivning. Projektafklaring, valg af placering, brugerproces, programmering, dispositionsforslag. Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen. Udbud i totalentreprise opfølgning og kvalitetssikring under projektering, bygherretilsyn under udførelse.

AREAL:
1400 m2

BYGGESUM:
30 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll

ÅR:
2016-2021

Nye rammer til fællesskabet
Som et led i transformationen af boligområdet Gellerupparken/Toveshøj i Aarhus etableres et moderne fælleshus for beboerne i Afd. 5 Toveshøj. Laden er en del af den tidligere gårdbebyggelse Tousgården. Laden havde ikke stor arkitektonisk bevaringsmæssig værdi, men derimod en høj grad kulturhistorisk betydning for områdeforståelsen. Dertil har Laden fysisk en central placering, på kanten af byparken, midt i mellem Toveshøj og Gellerupparken og stor synlighed ud mod Edwin Rahrs Vej.

Gennem om- og tilbygning bearbejdes den bevaringsværdige bygning “Laden” til at rumme fællesområde, kontor- og sundhedsfaciliteter, sale og værkstedsfaciliteter. Med de fremtidige faciliteter skabes nye muligheder for et varieret udbud af aktiviteter til både nuværende beboere i afdelingen og hele bydelen.

Spærkonstruktion som bygningssignatur
Omdrejningspunktet for udformningen af det nye beboerhus er en bevaring og tydeliggørelse af den kulturhistoriske fortælling om dengang, hvor Tousgården var det største landbrug på egnen.

Som indledende bygningsanalyse og skitserende bygherrerådgivning i den inddragende proces blev den markante synlige spærkonstruktion i Laden, som i særlig grad var karaktergivende for den umiddelbare kvalitative oplevelse af bygningen samt nøglen til oplevelsen af bygningens oprindelige anvendelse som landbrugsbygning, kortlagt.

Konstruktionen gør det tydeligt for enhver, bygningskyndig eller ej, at her er tale om en storrumskonstruktion bygget til et andet formål end det nuværende forsamlingsrum. Bygningen fortæller gennem sin konstruktion tydeligt om områdets tidligere rolle som landbrugsområde.

En fortolkning og videreførelse af Ladens proportion, konstruktion og materialitet kendetegner beborhuset. Den markante indvendige trækonstruktion bevares i transformationen som et karaktergivende element. Som en addering og moderne fortolkning opføres sal-tilbygninger også med synlige bærende trækonstruktioner. Udtrykket er nyt, men det viderefører den oprindelige bygningssignatur, hvor hovedkonstruktionerne medvirker til at skabe et særligt stemningsmættet sted i bebyggelsen.

Naturlige materialer benyttes som beklædnnger inde og ude, og detaljer eksponeres. Spærkonstruktionen i nybygningen udføres i limtræ med synlige detaljer og fremstår således som en moderne fortolkning af den oprindelige spærkonstruktion.