Kvotehuset, Realdania Byg - MiniCO2-husene i Nyborg

Bygherre:
Realdania Byg

Projekt:
Udviklingsprojekt; nyt enfamiliehus m. fokus på brugeradfærd. / Energiklasse 2015

Ydelse:
Totalrådgivning; Vundet programkonkurrence, arkitektrådgivning, procesledelse,
programmering, projektudvikling, projektering, byggeledelse og fagtilsyn

Areal:
150 m²

Byggesum:
1,8 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
MOE, Alexandra Instituttet

Videnspanel:
Statens Byggeforskningsintitut AAU, Zense Technology

År:
2012-2013

MiniCO2 Husene i Nyborg 
Kvotehuset er en del af et større udviklingsprojekt – MiniCO2 Husene. Projektet omfatter i alt seks énfamiliehuse, der hver især undersøger og belyser forskellige metoder til at reducere forbruget af CO2 ved opførelse, brug og vedligeholdelse af huset. Alle huse er designet til en familie bestående af 2 voksne og 2 børn.

Kvotehuset – brugeradfærd
Individuelle behov og vaner spiller en stor rolle for den enkelte beboers brug af boligen og er dermed også udslagsgivende for det samlede energi- og CO2-forbrug i boligen. Udviklingen inden for energioptimering af byggeri er nået så langt, at det ikke længere er nok, at få bygningerne til at yde optimalt. Det brugerrelaterede forbrug er blevet en forholdsmæssigt stor og uforudsigelig post i det samlede CO2-regnskab – alt efter adfærd kan beboerne påvirke CO2-regnskabet med en faktor 10 op eller ned. Kvotehuset fokuserer på beboernes adfærd og forbrugsmønstre og undersøger i hvilken grad forbruget af CO2 kan reduceres, når beboerne bl.a. via nudging hjælpes til en mere miljøvenlig adfærd.

Husets og dets beboere hjælper med at reducere CO2-forbruget på tre måder; For det første gennem arkitektur, hvor husets funktioner er optimalt placeret i forhold til dagslys og solorientering samt behov for privatliv og samvær. For det andet overvåger huset forbruget af el, varme og varmt og koldt vand via indbygget teknologi. Og endelig ved at beboerne frivilligt holder øje med en energikvote, der fastsætter en månedlig maksimum for familiens forbrug af CO2.

Kvotehuset er et moderne længehus organiseret omkring Klimabæltet – en zone i husets midte, der samler særlige tiltag som køkkenhave, væksthus, viktualierum og tørrerum, der hver især gør det lettere for beboerne at leve mere miljøvenligt. Klimabæltet markerer sig arkitektonisk som en muret kerne i mørke sten og skaber kontrast til husets hvide facader.

Publikationer:
Realdania By & Byg “Kvotehuset”