Klostervangen, AAB Aarhus - Renovering af 380 almene boliger

Bygherre:
AAB Århus

Adresse:
Grønnegade 105-123 og Langelandsgade 52-62, 8000 Aarhus C

Type:
Renovering af etageboliger, facader og altan-elementer inkl. beboerdemokratisk forløb.

Ydelse:
Totalrådgivning. Fase 1: Udarbejdelse af helhedsplan, beboerdemokratisk proces, projektkoordinering og arkitektrådgivning. Fase 2: Projekteringsledelse, arkitektrådgivning, projektering, beboerkommunikation og fagtilsyn

Areal:
380 boliger

Byggesum:
Anslået 300 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS, NOVA5

År:
2014-2020 (igangværende)

Helhedsplanens formål var at afklare, hvordan Klostervangen trods begrænsningerne i bygningsstrukturen formår at være visionær indenfor energioptimering, samt hvordan bygningerne kan udvikles, så de kan leve op til fremtidens beboeres voksende krav til deres bolig. Målet med renoveringen er ikke at ændre på Klostervangen oprindelige grundlæggende arkitektoniske kvaliteter.

Klostervangen – renovering af 380 boliger
Klostervangen består af to højhuse opført 1964-1971: Blok A med 5 opgange, 32 lejl. pr. opgang og 16 etager samt Blok B med 10 opgange, 22 lejl. pr. opgang og 11 etager. I alt indeholder bebyggelsen 380 lejemål.

Tiltag, der bearbejdes i helhedsplanen, er: Boliger med bedre indeklima med ventilation af køkken og bad / Arkitektonisk bearbejdning og efterisolering af højhusgavlene / Nye vinduer i gavlene / Isolering af etageadskillelse over cykelkælder / Etablering af tagterrasse og efterisolering af tag / Moderniserede opgange / Nye elevatorer / Etablering af tilgængelighedsboliger ved inddragelse af nedlagt flugttrappe / Nye inddækninger af altanernes betonelementer / Opgradering af altaninddækningerne på havesiden /  Ændring af flugtveje, så altanrummet lukkes mod naboaltanerne og vil kunne møbleres / Energimæssig opgradering af afdelingen, så den lever op til de nyeste standarder (indenfor den økonomiske ramme).

Pluskontorets rolle – totalrådgiver fra helhedsplan til udførelse
Fase 1: Udarbejdelse og godkendelse af helhedsplan. Pluskontoret varetager projektledelse, projektets koordinering, arkitektrådgivning og det beboerdemokratiske forløb med workshops, studietur og dialog med afdelingsbestyrelsen. Fase 2: Projektering og udførelsen. Gennemføres af samme team med Pluskontoret som totalrådgiver.