Klarup Skole - Om- og tilbygning af folkeskole opført i 1960

Bygherre:
Aalborg Kommune

Type:
Om- og tilbygning af folkeskole opført i 1960

Ydelse:
Totalrådgivning. Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning, brugerinddragelse, projektering f.o.m. projektforslag, projekteringsledelse, IKT-ledelse, udbud i hovedentreprise og inventar-entreprise, fagtilsyn og ibrugtagning.

Areal:
1330 m² tilbygning og 3550 m² ombygning

Byggesum:
ca. 35 mio. kr. – samlet anlægsbudget 40 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS

År:
2020-2022

Kapacitetsudvidelse og opdateret læringsmiljø
Klarup Skole er en tresporet skole, der udbygges til i fremtiden at have plads til fire spor. Det er en gennemgribende forandring, som kræver både en omstrukturering af den eksisterende bygningsmasse samt tilføjelser af nye kvadratmeter. Projektet søger at samle de eksisterende faciliteter med de nye, så billedet af en samlet skole bevares – samtidig med, at skolens identitet og karakter styrkes og moderniseres.

En omdisponering af skolens afdelinger sikrer, at skolens afdelinger også fremover placeres samlet i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolens DUS I (0.-3. årgang) integreres med indskolingen på Klarup Skole og den eksisterende DUS fraflyttes og indgår i fremtiden ikke i skolens bygningsportefølje.

Med de nye tilbygninger på Klarup Skole får skolen en ny struktur, der deler skolen i hhv. de tre afdelinger for indskoling/DUS, mellemtrin og udskoling samt en centralt beliggende personale- og administrationsfløj, som inddeler den store skole i mindre enheder. Skolens faglokaler er placeret i tilknytning til de årgange, som er brugere af lokalerne.

Om- og tilbygningen skal medvirke til at skabe et varieret læringsmiljø på skolen, som understøtter differentieret undervisning. Gangearealer opdateres til aktive læringsmiljøer med mindre rumligheder for både projektarbejder og fordybelse/stilleplads.

Træ som nyt primært materiale
Den eksisterende skole er bygget i malede betonelementer. Træ introduceres i om- og tilbygningen som et grundlæggende og gennemgående materiale. træ medvirker til et godt indeklima og bidrager med den taktile overflade med mere intime og sanselige miljøer. Træ som byggemateriale efterlade det mindste CO2-aftryk og signalerer derfor også både ansvarlighed og samtidsforståelse.

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet og varetager alle arkitekt- og landskabsarkitektydelser. Projektet udarbejdes på baggrund af et dispositionsforslag og er indledt med en brugerproces for tilretning og optimering af dette, som grundlag for den efterfølgende projektering.