Kalmargade, afd. 29 - Bæredygtig transformation af alment boligområde

BYGHERRE:
Boligkontoret Århus

ADRESSE:
Kalmargade, 8200 Aarhus N.

TYPE:
Totalrenovering af almen boligbebyggelse og nybyg af almene boliger, samt nyt kvartershus og administration. Projektet skal som det første i Danmark DGNB-Guld certificeres på tværs af renovering, nybyggeri og landskab.

YDELSE:
Arkitektrådgivning. Udarbejdelse af helhedsplan, skitsering, brugerinddragelsesproces, beboerinformation og -afstemning, DGNB-screening og -rådgivning, projektering, fagtilsyn.

AREAL:
245 eksisterende boliger på 21000 m2. samt nyt kvartershus med administration på 2890 m2

BYGGESUM:
237 mio. kr. inkl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
LABLAND, KUBEN, NORCONSULT

ÅR:
2019 – (igangværende)

Den almene boligbebyggelse Kalmargade afd. 29 består i dag af ni boligblokke og et mindre fælleshus beliggende på hjørnet af Randersvej og Hasle Ringvej på Christiansbjerg i Aarhus N. Blokkene er opført fra starten af 1970erne og frem som bygninger i tre etager i rødt tegl, med fladt tag og høj kælder. I 1990erne er afdelingen facaderenoveret og tilføjet en tagkonstruktion med tagboliger. I dag råder afdelingen over 246 lejemål fordelt på familieboliger og ungdomsboliger.

Afdelingen gennemgår en omfattende renovering og transformering, hvor eksisterende boliger og uderum gennemrenoveres, samtidig med at afdelingen tilføres nye boliger i form af tilgængelige boliger, rækkehuse og ungdomsboliger, samt et nyt kvartershus og administration. Alt nybyg opføres i træ. Helhedsplanens intentioner er at fremtidssikre afdelingen som et attraktivt valg for boligkontorets beboere i en bynær afdeling i en tid, hvor der opføres mange nye boliger i Aarhus og omegn. Afdelingen skal kunne tilbyde boliger og uderum til alle livets faser og være et sted man kan være stolt af at bo.

Alle boligerne renoveres med nye tekniske installationer, nye bad og nye køkkener. I udvalgte basisrenoverede boliger skabes der desuden gennemlysning og kig gennem boligen ved at flytte køkkenet og åbne entreen op. I opgange med tilgængelige boliger etableres elevator.

Facader og afdelings udtryk
Den eksisterende tagkonstruktion og grå facadeplader fjernes. De oprindelige blokkes form og materialitet genskabes med nye facader i varierende teglnuancer fra blok til blok, samt et klart materialeskift mellem blokke og nye tagboliger. Beboernes ønske om mere lys på altaner og i boligen efterleves ved at nedbryde brystninger ved indeliggende altaner. Med slankere altanlukninger placeret dybt i murhullerne genskabes den oprindelige rytme i facaden.

Nye altaner og værn i perforeret metal, i farve som teglstenene, underbygger den oprindelige horisontalitet og der tilføres samtidig et ekstra variationsgivende lag til den lukkede facade. Eksisterende lukkede gavle åbnes op med vinduer og karnapper. Opgange og indgangssituationer gøres mere transparente og der etableres en klar identitetsgivende karakter med grafik og særlige materialevalg som træ ved opgangsdøre og overdækninger. Derved løftes afdelingen fra en grå ensartet tidsubestemt boligmasse til et kvarter med karakter og stærke klassiske materialeholdninger.

Nyt botilbud i Kalmargade = rækkehuse i træ.
For at bevare det samme antal boliger i afdelingen i dag, etableres en rækkehusbebyggelse hvor fælleshuset ligger i dag. Rækkehusene er boliger i to etager, med stueplan hævet lidt over gadeniveau således disse boliger giver en nærværende facade ud mod parkeringsstrøget på Kalmargade. Alle boligerne får egen have mod vest. Rækkehusene indrettes som gode familieboliger med syd-vest vendte haver. Rækkehusene får alle tre værelser, et badeværelse med vaskesøjle i stueetagen og et toilet på 1.salen. I stueetagen er der åben forbindelse fra køkkenet ud til haven og på 1.salen kommer der en stor tagterrasse. Husene opføres i en CLT-trækonstruktion, der tager hensyn til underliggende p-konstruktion der bevares.

Bæredygtighed
Hele projektet skal som det første i Danmark certificeres DGNB Guld på tværs af renovering, nybyg og udearealer. Pluskontoret deltager i denne proces som DGNB-konsulent, herunder screening og rådgivning. Bæredygtighed i projektet hviler på en række særlige fokusområder: Tilgængelighed, dagslysforhold, tryghed, materialevalg, genanvendelse, varierede boligtilbud, byrum, håndtering af vand, fællesskab, drift og vedligehold, biodiversitet, ressourceforbrug, nyttehaver, sundhed og motion og langtidsholdbarhed.