Jakobskolen - helhedsplan og tilbygning

BYGHERRE:
Jakobskolen

PROJEKT:
Helhedsplan samt tilbygning af undervisningsafsnit til friskole

YDELSE:
Arkitektrådgivning i totalentreprise; Konkurrenceforslag inkl. helhedsplan, projektering, IKT-koordinering, projektopfølgning, tilsynsplaner for arkitektfag, as built-materiale

AREAL:
460 m²

BYGGESUM:
5,5 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
LB Consult, Penta Byg

ÅR:
2015-2016

FOTO:
Jesper Balleby

Helhedsplan for Jakobskolen
I forbindelse med et ønske om at integrere faciliteter til SFO på skolen gentænkes hele skolens organisering, så der skabes et sammenhængende skolemiljø, der giver optimale og fleksible rammer for det daglige pædagogiske virke. Helhedsplanen samler eksisterende bygninger med en ny tilbygning i en helt ny struktur. Fokus har været at skabe en struktur, hvor der er en tydelig markering af skolens forskellige trin, uden at give køb på tanken om den samlede skole med et fællesskab på tværs af alle klasser. Indskoling og SFO samt personalefaciliteter indrettes i skolens nederste etage mens mellemtrin og udskoling placeres på den øverste etage.

Projektet hviler på fem strategier: Enkel og fleksibel helhedsplan / Minimale ombygninger / Pædagogiske kvadratmetre / Bæredygtighed og lav vedligehold / Arkitektur der harmonerer og udfordrer.

Tilbygning – undervisningslokaler og SFO
Tilbygningen hæfter sig på den eksisterende bygning på vestfacaden. Sammenkoblingen mellem nyt og gammelt sker via en let mellembygning, der har et højt glasareal og masser af dagslys, hvilket skaber en god rummelighed for SFO, gruppearbejde, klub mv.

Tilbygningen er opbygget omkring en slank lavloftet midterkerne, der samler al teknik, depot og toiletrum. Midterkernen skaber også et bufferareal mellem de åbne hjemområder og undervisningsområderne, der fylder den resterende del af tilbygningen ud. Således sker sammenbygningen efter samme overordnede princip som en tidligere tilbygning, og på denne måde skabes et arkitektonisk og strukturelt slægtskab bygningerne imellem. Det giver sammenhæng på trods af at bygningsanlægget er opført og udbygget af flere omgange.