Hørning Børneunivers - Ny daginstitution

Bygherre:
Skanderborg Kommune

Adresse:
Toftevej 57, Hørning

Type:
Nybygning daginstitution / Energiklasse 2015

Ydelse:
Arkitektrådgivning i OPP-team. Konkurrenceprojekt, projekteringsledelse, projektering, it-koordinering, projektopfølgning og fagtilsyn

Areal:
2700 m²

Byggesum:
60 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Risskov Tømrer- & Snedkerforretning, Grontmij / Carl Bro, byMUNCH

År:
2011-2012 (ibrugtaget)

Ny daginstitution til 250 børn
Den energibesparende daginstitutionen er med sine ca. 250 børn og omtrent 2700 m2 en af Danmarks største daginstitutioner og den arkitektoniske vision er derfor at skabe en lille børneby med fem huse omkring et fælles, fleksibelt, centralt torv. De primære børnerum er disponeret, så der er sol i alle børnenes rum, og bygningens udlæg følger solens vandring gennem dagen. Arkitektonisk er der lagt vægt på, at børnehusene tilbyder trygge og intime rammer i børneskala omkring deres hverdag i vuggestue, børnehave, dagpleje og specialafdeling ligesom der er fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø – blandt andet med en vestvendt skærmet personale-terrasse. Bygningens fælles, fleksible centrale torv binder husene sammen og danner rammen om de fælles faciliteter, som cirkustorv, cafétorv, musik- og motorikrum og værksteder.

Bæredygtighed
Bygningen får et lavt energiforbrug til rumopvarmning på 15 kWh/m2, hvilket svarer til passivhus-standard og er væsentligt lavere end kravene fra bygningsreglementet. Bæredygtigheden er ikke kun noget, der giver udslag i økonomiske besparelser, det bruges også pædagogisk, så viden om energi, elforbrug, solens og lysets betydning bruges aktivt i det pædagogiske arbejde i en form, der er let at forklare og let at forstå.

I kommunens bedømmelse af projektet er lagt vægt på, at bygningen har ”et livligt udtryk med mange varierende højder, skæve vinkler og vinduer i alle højder” og at ” pladsudnyttelsen i institutionen er utrolig god med en meget levende indretning, og der er meget stor nærhed. [….] Den gode pladsudnyttelse skyldes, at tilbudsgiver har formået at lave flere rum multianvendelige, såsom fuldt fleksible garderober, der er placeret i fællesrum og overgangsrum.”