Hadbjerg Skole - Helhedsplan og ombygning

Bygherre:
Favrskov Kommune

Adresse:
Bavnehøjvej 135, Hadsten

Projekt:
Etapedelt helhedsplan + ombygning. etape 1

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, programmering, skitsering, projektering, udbud i hovedentreprise, byggeledelse, fagtilsyn

Areal:
680 m²

Byggesum:
8,5 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Lars Lindgaard

År:
2008 (helhedsplan) + 2012-2013 (ombygning, etape 1)

Skolesammenlægning i Favrskov Kommune
Som følge af en skolesammenlægning i august 2012 blev Voldum Skole nedlagt og Hadbjerg Skole overtog dens elever. Skolens stod derfor overfor en kapacitetsudvidelse og en generel optimering af arealudnyttelsen på skolen, ligesom skolens fagområder trængte til et løft .

Klasserum og fagområder 
For at rumme skolens nye elever er etableret fire nye klasserum med rigeligt dagslys. Herudover er skolens toilet- og depotfaciliteter blevet renoveret.

Hadbjergs Skoles eksisterende faciliteter for billedkunst og håndarbejde er blevet moderniseret og den eksisterende gymnastikfløj ombygget, så der bl.a. etableres fagområde for Natur/Teknik.

“Mørk gymnastiksal forvandlet til kreativt og rummeligt blikfang – det kunne være overskriften, hvis jeres gamle gymnastiksal havde været omdrejningspunktet i en artikel i et af de mange boligmagasiner, man kan købe i dag. For der er netop tale om en forvandling, både ude og inde. De kreative arkitekter fra Pluskontoret har lyttet til skolens behov og ønsker og derefter gjort den gamle bygning fremtidsklar. Udvendigt har bygningen fået det, der i et amerikansk tv-program hedder en EXTREME MAKEOVER. Der er tænkt i lysindfald, materialer og funktioner. Og fra skolens side er der overordnet set tænkt i at skabe velfungerende klasserum til gavn og glæde for den daglige undervisning…”

Citat Erik Høgh, Børne- og skoleudvalgsformand i Favrskov Kommune – fra indvielsen.