Gram Motorikcenter - Tilbygning af motorikcenter, bibliotek og børnehave

Bygherre:
Haderslev Kommune

Type:
Tilbygning af Motorikcenter, Bibliotek og Børnehave

Ydelse:
Totalentreprisekonkurrence

Areal:
2600 m² nybyggeri samt udearealer

Byggesum:
30 mio. kr. excl. moms

Tilknyttede samarbejdspartnere:
Cawo Byg, Hundsbæk & Henriksen Rådg. Ingeniører

År:
2017

Tæt fælleskab med gennemgående puls
Motorikcentret skal bygges sammen med det eksisterende sports- og fritidscenter, og hovedidéen med det nye motorikcenter, bibliotek og daginstitution er at skabe en ny bygningstype, hvor der kan opstå en stor synergi mellem de forskellige brugere i huset.

I projektet er målet at skabe rammerne for et tæt fællesskab mellem de forskellige funktioner – såvel nye som eksisterende. Her er der fysisk såvel som mentalt kort afstand til alt, og fra det centrale torv kan pulsen i hele centeret mærkes. Her gives optimale og fleksible rammer for de daglige brugere – alt sammen i en ramme af inspirerende arkitektur skabt ud fra bæredygtig optimering, rationel byggeteknik og økonomisk ansvarlighed.

Projektet samles af en gennemgående “DNA-streng” bestående af et diagonalt forløb af knudepunkter. Det er torvedannelserne, der binder hele projektet sammen og gør det let at overskue og færdes i bygningerne. Centralt findes det store ankomsttorv der giver adgang til hele centret, og hvor pulsen virkelig kan mærkes.

Motoriktårn
Centralt i centret findes motoriktårnet, der sikrer en strukturering af de forskellige bevægelses- og opholdsfunktioner i motorikhallen. Med udgangspunkt herfra gives adgang til en lang række motorik- og bevægelsesfaciliteter, i tårnet, på gangbroer, i kravlenet og på skrå loftsflader. Samtidig rummer motorikhallen springfaciliteter med trampoliner, fasttrack løbebane og to springgrave.

Børnetorv og daginstitution
Med et børnetorv som hængsel gives der adgang til daginstitutionen, som er udlagt i en L-formet struktur. Hoveddisponeringen sikrer korte afstande i den forholdvist store børnehave. Børnehaven er organiseret enkelt og logisk, og udstråler således en bygning, som hviler på en simpel og rationel konstruktion, men som samtidig via sine vikler og overdækninger skal mange små rum såvel inden som ude.

Centralt i daginstitutionen findes garderobetorvet, hvor børnene både kan lege og hænge deres tøj. Garderobetorvet markerer sig også udenfor som en markant overdækning foran legepladsen og ankomstområdet.