EnergiParcel, Realdania Byg - Demonstrationsprojekt

Bygherre:
Realdania Byg

Adresse:
Langøvænget 8, Tilst

Projekt:
Demonstrationsprojekt
Energirenovering af 70’er parcelhus til lavenergiklasse 1

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, konkurrenceprojekt, projektudvikling, projektering, udbud, projektopfølgning, fagtilsyn

Areal:
180 m² (prototypehus)

Byggesum:
2 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Moe & Brødsgaard

År:
2009-2010

EnergiParcel – demonstrationsprojekt
Hele 40 procent af Danmarks energiforbrug sker i bygninger. Den eksisterende boligmasse udgøres i Danmark i høj grad af parcelhuset, som er den mest udbredte og mest populære boligform med 1,1 mio. parcelhuse. Heraf er halvdelen af parcelhuse opført i 60’erne og 70’erne, og netop disse huse er derfor oplagte mål for en eksempel-orienteret energibesparende indsats.

Det var på denne baggrund, at Realdania Byg i 2007 indledte projektet “Energiparcel”. Projektet begyndte i september 2008 med købet af fire parcelhuse i Tilst, udlejning til fire testfamilier for en periode på tre år samt afholdelse af en arkitektkonkurrence. Pluskontoret Arkitekter vandt konkurrencen om renoveringen af huset på Langøvænget 8.

Energirenoveringen af de fire huse havde forskellige budgetter og indsatsområder. FØR- og EFTER-målingerne blev foretaget for at vise, om de gennemførste forbedringer havde haft den effekt, som udregningerne lovede.

Prototypehuset
Huset på Langøvænget 8 blev anvendt som et Prototypehus, der skulle vise, hvor store energibesparelser der kan opnås, når man går helt til grænsen for, hvad der kan betale sig. Grænsen er defineret som værende lige under udgiften til at nedrive det gamle hus og i stedet opføre et nyt lavenergihus.

I prototypehuset går en reduktion på 75% i energiforbruget hånd i hånd med nye rumligheder, himmellys, dobbelthøje rum og nyt køkken. Som direkte konsekvens af energirenoveringen skabes markant øget bokvalitet i form af bedre dagslysforhold, større kontakt til haven, nyt dobbelthøjt hovedrum, suverænt indeklima og nyt arkitektonisk udtryk. Projektet viser at energioptimering og præfabrikation ikke behøver at være på bekostning af ønsket om karakterskabende arkitektur, gode materialer og rum i forandring.
I henhold til målingerne ligger Langøvænget 8 i lavenergiklasse 1, svarende til kravene for nye huse fra 2015.

I Prototypehuset er der sket en total sammensmeltning mellem energi og arkitektur. Isolering er altafgørende for energibesparelse, og derfor blev den yderste mur – som hverken bar eller isolerede – fjernet for at undgå alt for tykke mure. Den nye facade blev bygget som træelementer monteret med dampspærre og herefter isoleret. Efterfølgende blev trelags superlavenergivinduer sat i.

Under taget er der isoleret yderligere med 350 mm isolering, hvilket betød, at det nødvendigt at gøre spærene højere for at få plads til isoleringen. Husets facader er som oprindeligt blevet beklædt med tegl i form af en tynd plade, kaldet skærmtegl. Samlet har huset fået en totalrenoveret klimaskærm – undtagen mod terræn, hvilket budgettet ikke rakte til. Soklen er dog isoleret med en kraftig polystyren, og på taget er monteret en række solceller, som producerer strøm bla. til dækning af de nye pumper og styring.

Som det tredje store element er huset forsynet med et automatisk ventilationsanlæg med varmegenvinding. Anlægget sikrer dels en stabil udskiftning af luften, dels at den varme, som husets beboere producerer, bliver inde i huset. Derudover er interiøret fuldstændig fornyet, og der er sket en anden fordeling af rum og bl.a. skabt et dobbelthøjt køkkenalrum.