AARHUS TECH, eATS - Levnedsmiddeluddannelse

Bygherre:
AARHUS TECH

Ydelse:
Totalrådgivning i fagentreprise

Type:
Nybygning

Areal:
4500 m²

Byggesum:
52 mio kr.

Tilknyttede rådgivere:
White Arkitekter, Wissenberg, PlanEnergi

Kunstnerisk udsmykning:
Doris Bloom

År:
2001-2002

Levnedsmiddeluddannelsen på AARHUS TECH
Projektet er den første af i alt fire etaper på sammenlagt ca. 12.000 m². 1.etape er en bygning på ca. 4500 m² i tre etager, i umiddelbar tilknytning til AARHUS TECH’s eksisterende lokaler på Dollerupvej i Aarhus.

Levnedsmiddelafsnittet består af en stor rektangulær bygning, der gennemskæres af et stort trapezformet rum med ovenlys, hvorfra man fordeler sig ud til de forskellige undervisningslokaler, køkkener eller administration.

Dagslyset flyder ind til bygningens dæk ved store etagehøje glasfacader i såvel nord- som sydfacaden, hvilket åbner bygningen som en vældig port. I bygningens vestlige del er de frie, pladskrævende undervisningsaktiviteter. Værkstedsfunktionerne er placeret på det åbne dæk med stor synlighed til alle sider. Ved vestfacaden afsluttes disse funktioner med fælles teori- og studierum.

I den østlige del samles de administrative og afskærmede funktioner med opdelte rum og lukkede kerner i en traditionel bygningsfløj, som fra indvendige balkoner får kontakt til det åbne rum og produktionsområdet overfor. Vest- og østfacaderne er derfor blevet udført med mindre åbenhed, hvor dagslyset dirigeres ind til arealer, der rummer kontorfunktioner eller studiesituationer ved skrivebordet og computeren med finere motoriske sysler.

De to sider af bygningen – den brede ‘åbne’ og den smalle ‘lukkede’ – mødes i huset i et stort centralt rum, der panoptisk skaber forbindelse til alle sider og bringer dagslys ind i dybet, så bygningens særlige anvendelse træder i karakter. Gulvet i dette rum danner skoleafsnittes indvendige torv, Studietorvet. Der er direkte forbindelse fra torvet til Dollerup Plads mod syd.